More


  Dematerializarea omului

  - Advertisement -

  Mai bine de 10 zile m-a urmărit acest subiect, despre dematerializarea omului, iar prin minte îmi treceau tot felul de idei. Una dintre ele, fundamentală aş zice, se referă la începutul materializării omului. Această materializare a debutat prin intermediul protopărinţilor noştri Adam şi Eva, iar contaminarea lor a fost realizată de către întruparea Răului în şarpe. Primii oameni dependenţi de lumea materială au fost aşadar, după cum bine ştim, Adam şi Eva, care au fost izgoniţi din Rai de către Dumnezeu. De fapt, ei s-au autoexilat în momentul când au gustat din dulceaţa efemeră a dependenţei materiale.

  Din cele mai vechi timpuri ale existenţei umane, în lumea materială a început lupta dematerializării omului. Găsim în Vechiul Testament primele semne, primele intervenţii ale lui Dumnezeu în acest proces de dematerializare a sufletului omului. Lupta dintre Lumină şi Întuneric coexistă în interiorul nostru. Dacă studiem atenţi evoluţia omului din punct de vedere a credinţei în Dumnezeu, constatăm că printre oameni au existat Luminaţi, cărora noi le spunem Sfinţi, care au reuşit să se debaraseze de lanţurile materialităţii lumii, de această dependenţă, care ne-a aruncat într-o lume a ispitelor, o lume a deşertăciunii, în această Vale a Plângerii, a existenţei efemere sortită morţii fizice. În faţa dematerializării fiinţei umane de către Dumnezeu, au căzut Faraonii şi zeii lor, au căzut Imperii şi-au fost pedepsiţi toţi aceia care au luat numele Lui în deşert. Acest „compromis” al dematerializării sufletului uman, care poartă în el scânteia divină, pe acest tărâm al lumii materiale, a avut şi are de fapt menirea de a răscumpăra Omul încarcerat de materialitate.

  Această luptă a omului cu el însuşi, în ceea ce priveşte dematerializarea sufletului de trupul material, culminează cu Iisus Hristos- unicul fiu al lui Dumnezeu – care este trimis printre oameni…pentru a ne arăta CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA. Lumina lui Dumnezeu rezidă din învăţăturile şi minunile săvârşite pe tărâmul lumii materiale, adică pe acest pământ, de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă citiţi şi analizaţi cu atenţie pildele, parabolele şi celelalte învăţături dăruite oamenilor de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, veţi putea constata că mai presus de orice este sufletul nostru, care trebuie să se lupte cu ispitele materiale ale acestei lumi, iscate de Forţele Răului. În noi se dă o luptă cumplită. Pe de-o parte suntem dependenţi de lumea materială, iubim bogăţiile şi averea mai mult decât măreţia scânteii divine, care sălăşluieşte în acest trup de lut muritor – „care este templu sfânt al lui Dumnezeu”. În conştiinţele noastre Lumina divină se aprinde şi stinge cu intermitenţă în funcţie de voinţa noastră. Nu suntem constanţi în acţiunile noastre săvârşite în Lumina lui Dumnezeu. Suntem uneori pe drumul cel bun, al desprinderii de lumea materială, iar alteori uităm şi ne abatem de la calea cea dreaptă, la fel ca şi oaia rătăcită. Iisus Hristos a venit să ne arate calea dematerializării sufletului de această dependenţă iluzorie pe care o avem faţă de materialitatea lumii.

  Avem în noi Forţa Luminii, dăruită de bunul Dumnezeu, cu ajutorul căreia putem lupta împotriva tentaţiilor lumii materiale, provocate de către forţele răului. Omul este înzestrat şi cu al şaselea simţ, al comunicării telepatice, non-verbale. Din moment ce ne concentrăm atenţia asupra învăţăturilor lui Iisus Hristos şi le aplicăm în viaţa noastră de zi cu zi, implicit ne conectăm la dimensiunea lui Dumnezeu. Mai presus de materialitatea lumii, Iisus ne-a arătat că Dumnezeu înseamnă Iubire şi Luminare a sufletului uman. Îi spune Iisus bogatului să-şi vândă toată averea şi să urmeze apoi calea lui Dumnezeu pentru a se putea mântui cu adevărat. Iată doar un singur exemplu al dematerializării sufletului şi sunt atâtea în Vechiul şi Noul Testament. Când Iisus Hristos a postit 40 de zile în pustiu, El ne-a arătat că sufletul omului poate să fie mai presus decât tentaţiile trupului material. Forţa credinţei în Dumnezeu trebuie să fie aceea care stăpâneşte trupul şi nu ispitele Răului, care aparţin de lumea materială. Lupta pentru dematerializarea sufletului uman continuă, iar formulele dăruite de bunul Dumnezeu prin unicul său Fiu, Iisus Hristos, prin apostoli şi mesagerii divini, sunt hotărâtoare pentru dematerializarea sufletului omului, în vederea mântuirii lui.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img