More


  UN GÂND FRUMOS, MERITAT, PENTRU ÎPS JUSTINIAN!

  =

  IPS-Justinian-Chira

  Credeam mereu că scriu cu uşurinţă, cu multă largheţe şi dezinvoltură, dar… acum, la acest ceas aniversar, deosebit de altele, simt o destăinuire ce se leagă direct de sufletul uman. Cred că ÎPS Justinian este unul dintre cei mai prolifici oameni de cultură, pe care l-am admirat din momentul în care am auzit de personalitatea sa şi apoi după emisiunea televizată la NV TV, emisiune neştearsă în mintea şi sufletul credincioşilor. Am primit cele mai multe telefoane de la cunoscuţi de pe tot globul, drept mulţumire că am realizat o emisiune sinceră, deschisă şi cu mult suflet. Şi emisiunea, şi predicile, şi tot ceea ce a întreprins şi întreprinde ÎPS Justinian sunt adevărate lecţii de educaţie pentru credincioşii de toate vârstele. Puţini oameni valoroşi se mândresc cu obârşia lor, dar ÎPS Justinian este atât de mândru de originea sa, având un sentiment ce ni-l transmite tuturor, acela de a-ţi iubi pământul strămoşesc, datinile, obiceiurile şi mai ales credinţa. Este un sentiment ce-l trăieşte aievea, fiind un exemplu de urmat pentru noi toţi, cei care-l venerăm. Oricum, ne călăuzim în activitatea noastră după crezul său: „Nimic pentru mine, totul pentru oameni, pentru ţară!” Poate şi perioada grea din timpul de pe front l-a întărit atât de mult, poate omenia şi respectul ce l-a dat mereu omului de lângă el, poate înţelesul profund de a vedea în albastrul cerului senin divinitatea şi imensitatea l-au făcut să ne poată transmite această credinţă în Dumnezeu, în biserica ortodoxă! Şi mulţumesc! Personalitatea lui a fost, este şi va fi ca un catalizator, ca o rază de lumină pentru noi, cei care simţim şi trăim în credinţă, trăim româneşte. Dacă ÎPS Justinian n-ar exista, ar trebui să-l inventăm! Este ca un medicament pus pe rana ce te doare, o liniştire sufletească de care ai atâta nevoie. Dar el există şi alături de PS Iustin reuşesc să facă din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului una dintre cele mai puternice din ţară! Aş sublinia patriotismul domniilor lor, profilul moral, blândeţea şi umanismul care sunt de o pătrunzătoare cuprindere şi un cald îndemn la fapte, atitudini şi nu la vorbe deşarte. IPS Iustinian este un mare apărător al culturii româneşti, al tradiţiilor şi obiceiurilor populare din spaţiul Episcopiei pe care o iubeşte. A avut şi are o foarte mare deschidere pentru activităţile care s-au desfăşurat în ardealul Episcopiei, însufleţându-ne convingerea de a duce mai departe steagul românismului, al culturii româneşti în această „insulă de romanitate, aşezată într-o mare slavă”.

  Deşi, s-ar crede că am cunoscut în viaţa mea multe valori, sincer spun că această personalitate a ÎPS Justinian este printre foarte puţinii oameni providenţiali, din acea categorie pe care destinul i-a desemnat să fie acolo unde era nevoie, să fie atunci când era necesar să fie, oameni care au salvat oameni pentru că au avut curajul să facă, să spună ceea ce trebuia făcut.

  Nu întâmplător sub paza ÎPS Justinian, din Almanahul realizat de mine pentru Biserica Ortodoxă din Montreal, am scris cu atâta convingere: Un sfânt în viaţă! În emisiunile „Glasul Bisericii” i-am întrebat pe preoţii invitaţi dacă am greşit? Desigur, cuvintele lor sunt de aleasă preţuire pentru ÎPS Justinian şi, dacă-mi permit, în numele lor să-i urăm din suflet ÎPS Justinian Ani mulţi, cu sănătate!

  Nu poţi vorbi de un om fără să vorbeşti de faptele sale, de ceea ce a făcut în şi din viaţa sa. Nu pot scrie decât elogios şi pe bună dreptate că ÎPS Justinian este omul vital, rodul a ceea ce a dat mai bun rădăcina sănătoasă a neamului său. În primul rând este un om bun, care a încercat să facă bine celor din jurul său, un bine pe care el însuşi şi-ar fi dorit să i se facă. Pentru că ÎPS Justinian este ca om un umanist de o categorie excepţională, de o sensibilitate deosebită pentru dreptate şi respect pentru oameni. Acest respect îl duce la dragostea şi obsesia sa istorică, reuşind să smulgă din sufletul său orice sentiment de răzbunare sau resentiment. Îl admir pe ÎPS Justinian pentru rădăcinile sale adânc înfipte în pământul transilvan şi aş vrea ca predicile sale să fie tipărite şi considerate pentru viitorime, ele rămânând ca un valoros document de epocă! Mai cred cu tărie că, dacă ÎPS Justinian nu şi-ar fi făcut datoria faţă de el insuşi şi faţă de neamul său, astăzi conştiinţa multora dintre noi, ca români, ar fi arătat altfel!

  ÎPS Justinian, să ne trăiţi întru „Mulţi ani cu sănătate!” şi vă asigurăm că întreaga dumneavoastră activitate, atitudine, ne sunt model şi ne vor călăuzi în tot ce facem! Urările vin din sufletul telespectatorilor, a preoţilor din judeţul Satu Mare, a credincioşilor care vă iubesc şi vă stimează! NV TV şi Gazeta de Nord-Vest sunt şi vor fi alături de Dvs., considerându-vă cel mai apropiat sufletelor noastre!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img