More  Compensaţii de până la 500 euro/ha/an pentru proprietarii de păduri din arii protejate

  - Advertisement -

  PADURI

  Compensaţii de până la 500 de euro pe hectar pe an sunt prevăzute pentru proprietarii de păduri cu funcţie de protecţie sau din arii protejate, pentru masa lemnoasă pe care aceştia nu o pot recolta, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, pus în dezbatere de Ministerul Mediului.

  Proiectul de HG vizează instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000.

  Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt proprietarii de păduri şi asociaţiile de proprietari de păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, care sunt stabilite prin amenajamentele silvice.

  Ajutorul de stat se acordă în cuantumuri maxime de 500 de euro pe hectar şi pe an în perioada iniţială care nu depăşeşte cinci ani şi de maximum 200 de euro pe hectar şi pe an în perioada ulterioară, se arată în proiect. Durata de aplicare a schemei de ajutor este de la data primirii Deciziei CE de acordare a ajutorului de stat şi până la 31 decembrie 2020, inclusiv. Ajutorul de stat se acordă anual.

  Pădurile incluse în schemă sunt cele cu funcţii speciale de ocrotire a naturii, pentru care prin lege este interzisă orice fel de exploatare de lemn pentru conservarea biodiversităţii (rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii peisagistige, care conservă resurse genetice deosebite) sau unde recoltarea nu este permisă deoarece ar conduce la degradarea terenului, la alunecări şi eroziune (deoarece aceste păduri sunt situate pe stâncării, grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime cu alunecări active precum şi terenuri cu pante de peste 30 grade, terenuri degradate sau nisipuri mobile neconsolidate, pădurile în zone cu pericol de eroziune). Sunt incluse şi pădurile cu valoare genetică ridicată, cum ar fi cele de la mare altitudine unde condiţiile de regenerare sunt foarte grele, păduri seculare, virgine, cvasivirgine de valoare deosebită.

  Fac obiectul schemei de ajutor de stat numai terenurile forestiere pentru care sunt elaborate amenajamente silvice aprobate prin ordin al ministrului Mediului. Valoarea totală maximă aferentă schemei de ajutor pentru perioada 2015 – 2020 este estimată la 297 milioane lei şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul alocat cu această destinaţie Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Valoarea totală maximă aferentă anului 2015 este de 27 milioane lei, aferentă compensaţiilor pentru şase luni, mai prevede proiectul.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts