More


  Sfânta şi Marea Marţi

  =

  pilda-celor-10-fecioare

  În această Sfântă zi de Marţea Mare se face pomenirea Pildei celor Zece Fecioare. Urcând Mântuitorul Hristos, împreună cu Apostolii Săi, spre Sfânta Cetate a Ierusalimului, le-a rostit multe pilde. Aşa proceda totdeauna Mântuitorul şi în faţa mulţimilor, când voia ca învăţătura Sa să fie cât mai bine înţeleasă. Foarte multe pilde au fost rostite când se apropia de Sfintele Sale Patimi. Prin Pilda celor Zece fecioare, Mântuitorul Hristos atrage luarea aminte ca pe toţi credincioşii sfârşitul vieţii pământeşti să-i afle împăcaţi cu Dumnezeu şi cu semenii. În multe rânduri a vorbit mulţimilor Mântuitorul Hristos despre curăţia vieţii. Şi de vreme ce curăţia sufletească şi trupească are o mare preţuire înaintea lui Dumnezeu, Izbăvitorul o laudă, dar nu sub forma ca toţi să fie curaţi şi să neglijeze faptele de milostenie, prin care străluceşte lumina făcliei curăţiei. Iată pentru ce ne este prezentată astăzi pericopa evanghelică a celor zece fecioare. Cinci erau înţelepte, căci în afara podoabei aveau şi mult untdelemn al milosteniei. Fecioarele nebune au nesocotit untdelemnul, lucru pentru care au pierdut şi valoarea curăţiei. Cele zece fecioare erau în aşteptarea Mirelui, dar au adormit. La miezul nopţii făcându-se strigare: “Iată, Mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui” (Matei 25,6), fecioarele înţelepte au intrat deodată cu mirele la nuntă, iar cele nebune până şi-au cumpărat untdelemnul necesar, uşa s-a închis şi glas s-a auzit dinlăuntru: “Nu vă cunosc pe voi” (Matei 25,12). Deci fecioarele cele nebune n-au reuşit să intre şi să-I slujească Domnului, neavând în candelele lor untdelemnul milosteniei.

  Sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii noştri Părinţi au aşezat întru această zi Pilda fecioarelor spre a ne îndemna la priveghere neîncetată, întru aşteptarea Mirelui, prin credinţă, fapte bune, dar mai cu seamă prin milostenie, căci necunoscută este ziua sfârşitului nostru. Oricât de multe fapte bune am săvârşi, de nu vom face milostenii, pierdem valoarea tuturor celorlalte fapte şi unii ca aceştia nu vor putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu, fiind întorşi ruşinaţi: “Nu vă cunosc pe voi”.

  Marii, înduhovniciţii şi îmbunătăţiţii noştri Părinţi ne îndeamnă şi întru această sfântă zi să ne grăbim a ne curăţi cu apa pocăinţei, a reînnoi legătura cu Hristos. Privind la patimile Mântuitorului sufletul va tinde cu de la sine putere spre Crucea Domnului, iar inimile se vor prosterna înaintea ei.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img