More


  Excelent “Centru de excelenţă” la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”!

  =

  Pe lângă multele preocupări ale colectivului de cadre şi elevi, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” este prins în centrifuga cotidiană a obligaţiilor jurnalistice, culturale, ştiinţifice şi chiar obşteşti, încât ar semăna cu o adevărată capitală a culturii din judeţ. Numărul 4/2017 din “MACH” (Revista Centrului Judeţean de Excelenţă Satu Mare),  a cărui preşedinte este cunoscutul profesor  de fizică Viorel Solschi, demonstrează un “stimulent” de a mă preocupa puţin de tot ce se întâmplă la acest centru de excelenţă. Sincer să fiu, nu prea aveam de gând să şi scriu despre acest lucru, dar am fost “ îmboldit”, în sensul bun şi frumos al cuvântului, de a vă face cunoscut câte ceva din preocupările de aici. Acest nr.4 este cu totul şi cu totul “excelent” începând cu hârtia cretată, cu tiparul şi fotografiile reproduse, cu redactarea materialelor, tehnoredactarea şi diversitatea celor publicate. Cele 85 de pagini cuprind materiale atât de diverse şi atractive, încât ai crede că suntem într-o redacţie specializată ce-şi are obiectivul muncii tocmai acest lucru! La fel, cele 8 capitole sunt dedicate aspectelor luate spre dezbatere şi aduse la cunoştinţă, într-un mod cu totul aparte, cititorilor. Editorialul semnat de Viorel Solschi “Performanţa- acasă, la Centrul Judeţean de Excelenţă” este atât de mobilizator, încât sinteza ar duce exact la ceea ce doreşte directorul acestui centru, luându-şi drept motto cuvintele lui Eminescu : “Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.” Şi, Doamne, multă  dreptate mai avea geniul, pe care nu ştim, nu suntem capabili a-l aprecia! Se vorbeşte aici de un cadru educaţional special, pe care-l oferă acest centru, sprijinit de oficialităţile locale, cadru bazat pe programe speciale ce duc la completarea cunoştinţelor primite la clasă. Sigur, pentru dascălii de aici, activitatea de la Centrul Educaţional este o experienţă pozitivă, mai mult decât cea a unui dascăl obişnuit, fiind şi un mijloc de afirmare a talentelor, aici “la ei acasă!”. Pentru a nu fi daţi uitării, în revistă sunt trecuţi elevii participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare din ultimii ani, trecându-se şcoala, rezultatele obţinute şi, desigur profesorul. Aşa, apar cei 254 de elevi cu merite de excepţie, spre bucuria lor, a părinţilor şi cadrelor didactice care i-au pregătit. Un material interesant este semnat de prof. dr. Georgeta Cozma, intitulat “Atelier Transdisciplinar” – un adevărat loc de a “sădi seminţe… pe care le dezvoltă în proiecte de mare curaj, originale şi inedite. Acest cerc de elevi talentaţi cunoaşte fluctuaţii, venind noi elevi, cu activităţi multiple, un loc important fiind cercetarea ştiinţifică, care deschide apetitul elevilor spre plăcerea de a participa la conferinţe, simpozioane de nivel înalt.” În acest sens, se învaţă cum se elaborează lucrările ştiinţifice, cum se pregăteşte un concurs la nivel naţional şi internaţional, cum se lucrează la editarea unei reviste de succes. Semnalez prezenta revistă “MACH” – cu concepţie şi coordonare aparţinând profesorilor Georgeta Cozma, Nicoleta Cherecheş, Bianca Domuţ, avându-i  colaboratori pe Viorel Solschi, Liviu Rotaru, Delia Seicean, Nicoleta Şandor şi Camelia Raţiu.  Autorul materialului “Cercul de biologie” este prof. dr. Laura Groza, materialul care subliniază că “Biologia, ştiinţa vieţii, este poate una dintre cele mai frumoase discipline care se studiază în şcoală”. Urmează şi impresiile elevului Cheregi Paul, a elevei Nuszer Cristina, care conchide: “Totuşi, imaginea nu este niciodată întreagă. Întotdeauna mai rămâne ceva de descoperit”. Prof. Claudia Pop semnează materialul “Dezvoltarea tinerilor prin intermediul activităţilor extracurriculare.” Un material atractiv este semnat de directorul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, prof. Liviu Rotaru, prezentând esenţa studierii fizicii, micro şi macrouniversul, interacţiunea nucleară sau tare, cea electromagnetică, cea slabă, cea gravitaţională. I se adaugă destăinuirile lui Marcian Mihai, absolvent 2017, acum student la Univ. Tehnică Cluj-Napoca, sub titlul “Eu şi fizica…” Mi s-a părut interesant materialul “ Corneliu Chişu. O scurtă biografie”, care are “motto” cuvintele lui N. Iorga : “Un popor care nu-şi cunoaşte istoria e ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii.” Sigur, desprindem că eroul acestei biografii este primul român ajuns în Parlamentul Canadei, provenind din Satu Mare, absolventul acestui liceu, mama fiind renumita profesoară Marta Chişu, iar tatăl – prefect de Sălaj. L-am avut de două ori invitat în studioul TV şi am realizat emisiuni interesante. Materialul e semnat de Karina Necşe şi Diana Renata Labas. Despre Karina Necşe scrie atât de frumos prof. Nicoleta Cherecheş. Studenta la Istorie, Karina Necşe, înşiră frumoase acte de virtute ale tinerilor în Primul Război Mondial. Tot Nicoleta Cherecheş o prezintă pe Diana Renata Labas care însumează aspecte din viaţa şi activitatea pictorului, prof. Aurel Pop – lucrare premiată cu locul întâi la etapa judeţeană iulie 2015. Cercul de limbă şi literatură română, prin materialul semnat de prof. Delia Seiceanu, îi prezintă pe cei mai talentaţi copii – excelenţi, din clasa a VII-a – grup de adolescenţi creativi, ambiţioşi şi energici. De aici desprind pe Mara Bancoş cu “Am şi eu steaua mea”, Marian Caraba cu “ Portret de adolescent”, Alexandra Fedorca cu “O ţară de vis”, Micle Anastasia cu “Descoperirea sinelui”,  Paula Oros “Am şi eu steaua mea”. Versurile semnate de Lipcei Cornelia mi se par foarte reuşite! Sigur, capitol forte poate fi numit “Informatica” semnat de prof. Nicoleta Şandor, prezentând “Robot”- maşină teleghidată, prezentat de elevul Paul Durla din clasa a VII-a – grupa de excelenţă informatică. Pozele de aici ilustrează capacitatea de inventivitate, de studiu profund al motoarelor, dar şi bucuria împlinirii unui studiu amănunţit, al muncii asidue, a dăruirii şi a învingătorului! Felicitări acestui Centru de Excelenţă!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img