More


  Învierea lui Iisus Hristos ne-a învățat să nu ne mai temem de înfricoșătoarea moarte !

  =

  În noaptea Luminată a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, sufletele oamenilor credincioși se înalță în văzduhul Luminii Adevărate, ca niște porumbei albi, cu aripile deschise spre Nemurire. Învierea lui Iisus este și începutul Învierii noastre interioare. Porțile morții și ale Iadului au fost sfărâmate de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin Sfânta Înviere, iar noi, oamenii săvârșiți din lut sfânt, poleiți cu suflare de viață divină, am înțeles încet-încet că nu mai suntem singuri în această lume trecătoare, plină de patimile și încercările ispitelor: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin” – (Matei 28;20). Prin Întruparea lui Dumnezeu, prin unicul său fiu Iisus Hristos, am înțeles că Moartea este doar o trecere, o adormire temporară, pentru a ne putea reîntoarce acasă în Împărăția lui Dumnezeu. Prin învățături, prin tainicele fapte miraculoase și prin Exemplul său Viu, care reprezintă Pătimirile, Moartea și Învierea, Fiul Lui Dumnezeu ne arată de fapt Calea cea Dreaptă și încercările prin care trebuie să trecem în această viață pământeană, ca niște condiții esențiale pentru a putea ajunge în Împărăția Lui. Învierea lui Iisus Hristos ne-a învățat să nu ne mai temem de înfricoșătoarea moarte ! Faptele bune săvârșite sub semnul Legilor dăruite nouă și credința în bunul Dumnezeu sunt „formulele” mântuirii noastre. Iisus ne-a arătat prin Pătimirile Sale cât de cumplită și plină de neprevăzut este calea crucii vieții noastre, care începe de la naștere și se termină cu trecerea în Împărăția lui Dumnezeu, dacă vom dovedi prin fapte bune că suntem vrednici. Necredincioșii, care s-au lepădat de Dumnezeu și nu cred în El, sunt orbiți de ispitele diavolești, iar rătăcirea lor se aseamănă cu „oaia cea pierdută”. Nu întâmplător, bunul Dumnezeu ne trimite învățăturile Lui prin mesageri aleși: „Spune-le: Precum este adevărat că Eu sunt viu, tot așa de adevărat este că Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa și să fie viu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele!” (Iezechiel, capitolul 33,11). Oamenii fără de credință în Dumnezeu sunt ca niște morți vii, dar în conștiința lor poate răsări oricând Lumina cea Adevărată. Miracolele Învierii Divine sunt tainice, pline de mister pentru noi, oamenii. Bunăoară, asistăm stupefiați, alteori întrebători, la Învierile săvârșite de Iisus. Dacă mergem cu „ochii minții” în Betania, împreună cu Iisus, vom asista la Învierea fiicei lui Iair. Oamenii de atunci și din zilele noastre au asistat pentru prima dată în istoria semințiilor lui Adam și Eva la biruința săvârșită de Iisus asupra morții. După atâția și atâția ani, porțile Raiului se redeschid, iar lumea pământeană este cuprinsă de Adevărurile Lui Dumnezeu întrupate în fiul său Iisus Hristos. Unii s-au minunat, alții s-au îndoit, iar alții au rămas la porțile Incredibilului. Pentru ca oamenii să creadă, iată Învățătorul Iisus săvârșește o a doua minune, sub semnul Învierii, prin readucerea la viață a fiului văduvei din Nain. Miracolul tainei Învierii era pentru unii de nepătruns în vremea respectivă, dar acesta a strălucit în sufletele și-n mințile „celor care au văzut și au crezut”. Învierea lui Lazăr, de asemenea, cuprinsă de inefabilul tainic al sfidării morții prin Înviere, confirmă încă o dată că Iisus Hristos este Mesia, Fiul Lui Dumnezeu. Trupul dumnezeiesc al lui Iisus, nu cel omenesc, reprezintă învățăturile sale consemnate în evangheliile apostolilor. „Sângele” Legii celei noi, dăruit nouă de Învățătorul Iisus, reprezintă CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA. Iisus a venit să schimbe legea, iar, în esență, prin Legea cea nouă El ne învață ce trebuie să facem pentru a ne mântui de păcate și de a rezista tuturor ispitelor Potrivnicului. Nu trebuie să cedăm Mirajului provocărilor Răului, nici în ultima clipă a vieții pământești! Prin Învierea Sa, Iisus a dorit să ne arate că același lucru se va întâmpla și cu noi, dacă vom respecta și aplica învățăturile Sale întrupate în înțelepciunea cuvintelor scripturistice, cuprinse de Sângele Legii celei Noi. Învățătorul Iisus tot timpul ne arată Împărăția lui Dumnezeu prin comparații, pilde, parabole, dar și prin tainicele minuni săvârșite de El. Toate acestea ne-au fost Dăruite pentru ca noi, oamenii, să credem și să ne îmbrăcăm sufletul cu haina albă a Adevăratei credințe vii, pentru ca să facem voia Domnului, pe care o găsim în Învățăturile Nemuritoare ale lui Hristos, „Precum în cer așa și pre Pământ…”. HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img