More


  Poliția Locală Satu Mare face angajări

  =

  Serviciul public “Poliția Locală” Satu Mare organizează, în perioada 10 – 17 aprilie, concurs pentru ocuparea unui post funcţie publică specifică de execuție – poliţist local clasa I, grad profesional debutant; și a unui post funcţie publică specifică de execuție -poliţist local clasa III, grad profesional asistent. Selecția dosarelor va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;- proba scrisă în data de 10.05.2018 ora 10°° la sediul instituției; – proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data susținerii probei interviu se va afișa odată cu rezultatele probei scrise. Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul instituției din Satu Mare str.Petőfi Sándor nr.47, în perioada 10.04 -02.05.2018 între orele 11°°-15°°. Acestea vor conţine în mod obligatoriu:-Copia actului de identitate- Copia permisului de conducere, categoria B-Formularul de înscriere conform prevederilor legale-C.V. model european-Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări-Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate-Cazierul judiciar- Fişa medicală tip, de încadrare-Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.  Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din strada Petőfi Sándor nr.47 și la nr. de telefon 0361408050 – compartiment Resurse umane.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img