More


  Stimulent financiar pentru cei care angajează elevi și studenți

  - Advertisement -

  Angajatorii care încadrează în muncă studenți și elevi în perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă în vigoare prevăzut de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare.

  Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare in anul calendaristic respectiv. Pentru a beneficia de acest stimulent, angajatorii trebuie să incheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare în termen de 30 de zile de la data angajării.

  În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere insoțită de următoarele documente: tabel nominal cu studenții și elevii încadrați; actul de identitate al elevului sau studentului: copia contractului de muncă: adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de student sau elev și urmează cursurile într-o formă de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprizând și precizarea expresă a perioadei de vacanță.

  Contractul de muncă individual trebuie să fie pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz cu timp parțial, sau în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mica decât durata vacanței.

  În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractual individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

  Nu beneficiază de stimulent financiar: angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii; angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut de lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul unui an ca-lendaristic.

  Informații suplimentare se pot obține la AJOFM Satu Mare, strada Ion Ghica nr.36 telefon 0261/770237 sau e-mail:ajofm@sm.anofm.ro.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img