More


  La mulţi ani, preotului, patriotului şi seniorului de stil!

  =

  Aş vrea să pot realiza un profil amplu, tuşat de calmul erudiţiei, iubindu-şi, cu pe deasupra de măsură şi până la capătul tuturor consecinţelor, neamul, ţara, limba şi adevărul, limpezind, cu supleţea, darul, harul şi clarul cuvintelor, sufletul şi mintea românilor, urcând şi coborând împăcat, cu credinţă, cu stil, firul deopotrivă învolburat şi maiestuos al vieţii. Acesta este părintele protopop, maestrul, omul şi apropiatul nouă, Marian Crainic, în pragul unei vârste de deplină maturitate, care-i dă posibilitatea să poată privi îndreptăţit înapoi şi, mai ales, în prezent şi înainte, fiind capabil s-o facă pentru a gusta bucuria, dulceaţa, odihna, frumuseţea şi surâsul, dar şi greutăţile sau drumurile întortocheate ale vieţii. L-am urmărit duminicile şi în sărbători vorbind din faţa altarului unei catedrale ticsite de credincioşi, dar şi în faţa camerelor de luat vederi, rămânând un înţelept care mereu a confirmat compania muzelor şi a duhurilor eroilor Neamului, a fost mereu şi este puntea, arcul de timp şi trecerea peste apele neliniştite ale puhoiului sorbind contemporan, spre lumina şi taina căutării de apoi. A fost mereu un îndemn, un memorandum, o minunată pledoarie pentru încrederea în dreptate şi adevăr, a fost şi este “timp- amintire” care ne pune faţă-n faţă cu istoria şi glasul pământului românesc. Concret, duminică, 12 august, s-a rugat mult pentru cei vii şi pentru cei morţi, pentru şcolari şi studenţi, pentru succesele lor spre bucuria părinţilor. S-a rugat pentru odihna preoţilor “plecaţi”, amintindu-l pe IPS Justinian (Dumnezeu să-l odihnească!). Acolo, în catedrala din Tăşnad, credincioşii sunt mai punctuali, mai ordonaţi, mai disciplinaţi şi pătrunşi de “haina de sărbătoare”, iar corul este doar cel care dă tonul pentru ca toată biserica să-l însoţească! Ce frumos! Am auzit în biserică oameni cu voci de excepţie şi m-am întrebat de ce nu fac parte din cor?Poate nu s-a făcut încă o selecţie!

  Sfânta Evanghelie a fost parcă legată de conţinutul Marii Sărbători a Unirii prin bucuriile esenţiale emanate de Marian Crainic în minunata predică, devenită lecţie de învăţătură, de educaţie, chiar patriotică: Omul să fie om în viaţă şi să fie fericit! Iertarea să ne stea mereu pavăză şi faptă! Importanţa relaţiilor între oameni să fie pentru toţi călăuză! Desigur, preotul trebuie să se implice cu fapte trăite aievea, amintind 1974, anul debutului în preoţie. A amintit necesitatea respectării legii, pentru că, cine nu ţine cont de lege nu poate fi apropiat de Dumnezeu! (Râurile fără legea lor se revarsă pentru că trebuie să-şi aibă traseul). Şi cele zece porunci sunt legi, iar Sf. Evanghelie citită este o revelaţie pentru că explică faptul că, prin iertare, vindecă răni adânci care există pe acest pământ! Iertarea ne înalţă, ne mântuie! Fiecare avem datorii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Nutriţia nesăbuită duce la necaz, alături de mânie şi supărare. De aceea neamul nostru este bolnav – din doi oameni, unu şi jumătate este nemulţumit, supărat. Cam aşa se petrece o predică ţinută de preotul pe care doresc să-l prezint prin cuvinte atât de apropiate sufletului nostru, atunci când îl pomenim. Sigur, m-a impresionat Festivalul de toacă, ediţia a XII-a, a cărui organizator rămâne părintele protopop Marian Crainic, sprijinit de Consiliul Judeţean şi Asociaţia ortodoxă “Sf. Maria” din Tăşnad. Am urmărit festivalul, un adevărat concurs al talentelor copiilor de la grădiniţă până în clasa a IX-a, cu ing. Oliviu Buzgău, consilier judeţean, om iubitor de cultură şi un bun credincios. Am rămas surprinşi de frumosul cuvânt de deschidere, de fondul muzical dat de toacă pentru un cântec de debut, aidoma unui imn înălţător interpretat de o elevă. În catedrală au fost prezenţi cei 47 de concurenţi, părinţi şi preoţi din localităţile înscrise la concurs. Ţinuta copiilor, costumele populare şi eşarfele tricolor n-au lipsit şi… aveau în ei o curăţenie sufletească ce făcea, oricât de rece ai fi, să trăieşti stări emoţionale aparte.

  Prin festival, se transmite ce se perindă, zestrea neamului românesc. De n-o facem, generaţiile ce urmează nu ne vor ierta. Toaca a fost mijlocul de chemare la biserică, înainte de a apărea clopotul şi este specifică doar bisericii ortodoxe. Copiii au fost apreciaţi de juriul competent pentru ţinută, pentru interpretare şi pentru un text rostit la microfon (poezie, rugăciune, priceasnă). Am auzit voci, adevărate talente, încât aceşti copii, supraveghiaţi, pot deveni mari interpreţi, desigur, cu studiile aferente! Cele 19 echipaje au întrunit 47 de concurenţi, convinşi că tot ce fac este dedicat bisericii, la împlinirea a 30 de ani (1988-2018). Au fost copii din Blaja, Carei, Căuaş, Sanislău, Tăşnad, Sărăuad, Craidorolţ, Silvaş, Raţ, Dacia, Cehal, Supur, Orbău, Baba Novac, Doba, Marna, Santău, Răduleşti, Cherăuşa, însoţiţi de preoţii minunaţi din aceste localităţi. Şi, iată, Marian Crainic este, de departe, un senior cu stil. În tot ce face se vede rigoarea, seriozitatea, dreapta măsură şi judecată, alături de eleganţă şi mult bun simţ. Este un trubadur al bunului simţ! Rămâne ce n-ar trebui trădat niciodată şi, în lipsa altor cuvinte, să-i zicem dragoste!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img