More


  La Santău – Glose pentru sărbătoare dublă

  =

  Din capul locului mă simt obligat, guvernat de un gest al corectei şi dreptei cumpăniri a lucrurilor, să spun că locuitorii Santăului sunt nişte credincioşi cu totul aparte. Spun acest lucru pentru că, nu demult, i-am găsit, tot într-o zi lucrătoare, în biserica ortodoxă din Santău, printre schelele ridicate pentru a se face reparaţii interioare, plus pictura bisericii. M-au uimit credincioşii din Santău atunci, dar şi de Sf. Ilie, când s-au deplasat pe o colină, în apropierea localităţii, pe jos sau cu maşini pentru a participa la hramul fostei mănăstiri distruse de cei care nu ne-au iubit şi au crezut că vor distruge şi fiinţa noastră naţională. N-a fost aşa şi… Dumnezeu a fost alături de noi şi ne-a alinat suferinţele. O face şi azi şi… oricând! A mai rămas un altar de vară, sub forma unei biserici din lemn, acoperită cu şindrilă ce arată trecutele vremuri grele, care au lăsat pecete pe sufletele noastre. Un frumos sobor de preoţi, au fost chemaţi şi au răspuns “prezent”, iar părintele protopop Marian Crainic a fost cel care a ţinut predica, devenită şi de această dată adevărat şi înălţător cuvânt de învăţătură, îndemnându-ne pe toţi să ne iubim înaintaşii, ţara, pământul străbun, limba şi neamul. Ne-a învăţat că fără dragoste de Dumnezeu, fără iubire nu izbutim nimic în această lume în care domneşte ura, duşmănia, invidia şi dispreţul. Ne-a învăţat să ne iubim, să fim corecţi, să ne ajutăm mereu, iar pentru a fi mai iertători şi mai buni nu trebuie să facem efort, ci să dorim acest lucru, să acţionăm pentru a îndeplini acest deziderat!

  Multă lume a fost prezentă la Santău, eu zic peste 600 de credincioşi, unii sosiţi din alte părţi. Un frumos cuvânt de salut l-au avut reprezentanţi de seamă ai bisericii romano-catolice şi reformată, dovadă că acolo primarul Rotar Marinel a reuşitz să facă lucruri de necrezut. Acest primar este unic, fiind ales de credincioşi prim-curator în cadrul Consiliului parohial şi îşi face datoria cu prisosinţă.

  Stimaţi cititori, mărturisesc faptul că am realizat multe emisiuni “Glasul bisericii”, la multe am fost părtaş la sărbătorirea hramului, dar de data aceasta am nimerit să fiu în apropierea a doi prefecţi de judeţ, dl. dr. Eugeniu Avram şi actualul prefect Darius Filip. Ştiam că sunt adevăraţi credincioşi şi că ambii provin din familii apropiate bisericii şi că în aceste familii educaţia n-a avut secrete. După slujbă, ceva inedit, a avut loc o lansare de carte a scriitorului şi poetului Vasile Pop, născut în Santău, actualmente locuitor al judeţului Braşov, cred că în Făgăraş. Sigur, părintele paroh Vasile Perşe l-a prezentat frumos, iar dr. Viorel Câmpean s-a bucurat că lansarea are loc şi la Santău, în faţa celor care-l cunosc, a celor care au devenit eroii cărţilor şi poemelor lui Vasile Pop.Cuvintele frumoase ale celor doi au fost doar prologul simţirilor consătenilor lui Vasile Pop, mai ales când autorul a dat citire unei poezii dedicate localităţii Santău! Sigur, a fost o manifestare gustată de masa de oameni adunată la altarul de vară al localităţii, Vasile Pop fiind amintit prin oamenii de seamă care s-au ridicat de acolo şi, mai ales, n-a uitat de unde a plecat.

  Sigur, Vasile Pop rămâne un luptător puternic, a luptat pentru viaţă şi s-a dovedit un învingător. Îi dorim multă sănătate, bucurii şi… multe cărţi spre împlinirea lui şi a celor dragi! M-au impresionat cuvintele din final, rostite de cei doi prefecţi, cuvinte de mulţumire sufletească pentru participarea activă şi pentru strădania preotului Vasile Perşe şi a primarului Rotar Marinel, care s-au impus în comună şi ştiu să ducă la îmdeplinire obiectivele stabilite de cei mulţi. Am văzut ce înseamnă prezenţa prefectului la activităţile preţuite de populaţie şi aşteptate conform calendarului religios. A fost o mulţumire colectivă, neexprimată sonor , dar văzută prin satisfacţiile sufleteşti, de admiraţie şi mândrie pentru atenţia acordată. Aşa este prefectul nostru, şi-i mulţumim! Sunt momente în viaţă în care, în bine sau în rău, oamenii dau măsura lucrurilor. Spunea şi pr. Marian Crainic şi am reţinut că interesele mărunte sunt cele care, în aceste vremuri, întunecă judecata normală a unor lideri aleşi. Îi îndeamnă să fie apropiaţi de Dumnezeu şi atunci automat vor fi aproape de oameni! Ce frumos! Eu, ca realizator de emisiuni şi un pic de jurnalist, rămân credincios bisericii neamului, adept al onoarei, al cinstei, al demnităţii şi verticalităţii, ţinând cu sfinţenie la biserica neamului!

  Vă îndemn pe toţi să fiţi luptători pentru interesul naţional, apărători ai valorilor autentice, ai demnităţii acestui popor atât de bun şi ospitalier, cum nu este altul pe pământ!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img