More


  Familiile nobiliare ale Ţării Oaşului din secolele XVII-XVIII

  =

  În Oaş aveau proprietăţi, în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, un număr destul de mare de nobili. În primul rând, trebuie subliniat faptul că nici o aşezare de aici nu avea un singur stăpân. Pământul şi iobagii unei singure aşezări erau împărţiţi între mai mulţi proprietari. Lucrul acesta este, în general, valabil peste tot în Europa Centrală şi de Est în această perioadă. Satele cu un singur stăpân au rămas puţine, ca urmare a fărâmiţării moşiilor nobiliare prin moşteniri. Astfel, s-a ajuns ca un sat să aibă până la câteva zeci de stăpâni.

  Astfel, mari familii nobiliare maghiare aveau în imensele lor domenii feudale din secolele al XV-lea şi al XVI-lea şi aşezări din Oaş, precum familia Báthory. În secolul al XVII-lea, apar noi familii nobiliare în Oaş. Acestea sunt semnalate în conscripţiile fiscale avute de noi în vedere, care oferă doar informaţii indirecte şi incomplete despre ei. Aceste conscripţii sunt: conscripţia referitoare la situaţia de pe pământurile nobilului G. Mikolay din 1711, două conscripţii ale armaliştilor din anii 1713 şi 1719 şi conscripţia iobagilor fugari din 1722 şi 1725.


  Nici una dintre acestea nefiind o “conscriptio nobilorum”, informaţiile oferite sunt foarte limitate. Nu ştim decât numele satelor unde au deţinut moşii respectivele familii nobiliare. Din păcate, nu putem şti cât din aceste sate le aparţinea, câţi iobagi deţineau sau ce venituri obţineau de acolo. Ştim doar cât impozit încasa statul de pe moşiile lor.


  Excepţie face o conscripţie din 1725 referitoare la situaţia de pe pământurile nobilului Michaelis Bagossy. De această dată sunt menţionate exact bunurile sale. El deţinea în Boineşti 22 de sesii şi o jumătate de sesie, în Negreşti 68 de sesii, în Remetea 26 de sesii şi un sfert de sesie, în Racşa 32 de sesii şi un sfert de sesie, în Trip 20 de sesii şi un sfert de sesie şi în Vama 64 de sesii şi un sfert de sesie.

  Cazul familiei Bagossy este unic. Pentru celelalte familii nobiliare din Oaş nu avem informaţii în conscripţiile menţionate care să permită mai mult decât descoperirea numelor localităţilor unde aveau proprietăţi.

  Bécsky este o veche familie nobiliară, originară din comitatul Sălaj, dar având ramificaţii şi în comitatele Satu Mare şi Ugocea. Este o familie nobiliară importantă din categoria magnaţilor. Din rândurile ei, la 1693, s-a ridicat un vicecomite al Sătmarului, György al II-lea, pentru ca în 1738 aceeaşi funcţie să fie deţinută de un alt membru al familiei – György al III-lea.

  La 1694, familia avea posesiuni în Târşolţ, iar în 1703 în Boineşti, Bixad, Tur şi Prilog. Károlyi era una dintre cele mai vechi familii de magnaţi de origine maghiară. Încă din secolul al XlV-lea familia câştigă “dreptul de paloş” de la regele Ungariei, în 1609 Mihály primeşte rangul de baron, în 1641 fiul său, Ádám, devine comite de Satu Mare pentru ca în 1661, un alt fiu al lui Mihály, László, să ajungă comite de Satu Mare. Fiul său, Sándor, a jucat un rol important în războiul curuţilor. În 1721, comite de Satu Mare devine Ferencz, iar în septembrie 1758 fiul său Antal.


  Bárthos este o familie nobiliară originară din Sighet, de unde s-a răspândit la sfârşitul secolului al XVII-lea în comitatul Satu Mare. Dintre membrii ei, András, locotenent de husari, s-a distins în războaiele franceze . În 1703 avea posesiuni în Negreşti.

  Eötvös este o veche familie nobiliară menţionată în documente încă din secolul al XlV-lea. Originară din comitatul Bereg, ramificaţiile sale au ajuns şi în comitatele Satu Mare şi Ugocea. Unii membri ai săi au fost vicecomiţi în Satu Mare. Mai notăm faptul că Miklós devine baron în februarie 1768. În 1703, deţinea posesiuni în Cămârzana, Tur, Târşolţ şi Negreşti. Numele familiei este menţionat din nou în 1719 când Joseph Eötvös deţinea moşii în Bixad, Trip, Târşolţ, Boineşti, Călineşti şi Vama.

  Lármy este o veche familie nobiliară ce provenea din districtul Larmy între ai cărui proprietari se numără din anul 1329, pentru ca în anul 1414 întreg districtul să le aparţină. Ramificaţiile acestei familii au ajuns în comitatele Bihor, Sălaj şi Satu Mare. În 1703 deţinea posesiuni în Cămârzana, Trip şi Tur.


  Popp este o familie nobiliară din comitatul Ugocea, mai precis, din districtul Turţ. Pe la 1700 se aşază şi în comitatul Satu Mare. În 1703 deţin posesiuni în Negreşti. Numele Horváth atesta originea croată a familiei. Provine din comitatul Szepes, răspândindu-se apoi în comitatele Zalău şi Satu Mare. În 1703, familia deţinea posesiuni în Bixad, Cămârzana, Negreşti, Tur şi Târşolţ. Numele familiei Horváth reapare menţionat în anul 1713. Posesiunile sale în Oaş crescuseră între timp, ea deţinea acum părţi din 12 sate: Bixad, Călineşti, Cămârzana, Negreşti, Târşolţ, Trip, Tur, Remetea, Racşa, Prilog şi Vama.
  Alte familii ce deţineau în epocă posesiuni în zona Oaşului sunt: Csáki, aceasta deţinea posesiuni, în 1703, în Boineşti, Bixad, Călineşti, Cămârzana, Remetea, Târşolţ, Tur şi Racşa; Korniş, aceasta deţinea posesiuni în Boineşti, Călineşti, Negreşti, Tur şi Racşa; Kállai deţinea posesiuni în Boineşti, Cămârzana, Trip şi Târşolţ; Debretzeni avea moşii în Cămârzana, Negreşti,Trip şi Tur; Rátoni care stăpânea părţi din Negreşti, Târşolţ şi Racşa; Székely care avea posesiuni în Negreşti şi Tur; Mezei cu posesiuni în Târşolţ; Totár având moşii în Bixad; Polynai ce deţinea părţi în Boineşti; Bályka având moşii în Cămârzana, şi Szirmai ce avea posesiuni în Racşa.

  Sursa: Ovidiu Mihai Hotca – SATU MARE, STUDII ŞI COMUNICĂRI XXVII / II  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img