More


  CONVOCATOR

  =

  CONVOCATOR

  COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  SOCIETATII ARDEALUL SA

   

  Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 29.05.2020, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, și al Actului Constitutiv,  avand in vedere:

  1. Solicitarea scrisa, a domnului Obis Karoly cu nr. 2460 din 05.2020, în calitate de acționar al societății care deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 17.06.2020, ora 12.00, a unui nou punct, privind  distribuirea de dividende in suma de 0,60 ron pe actiune;
  2. Convocarea Adunarii Generala a Actionarilor Societatii pe data de 17.06.2020, publicata in MO nr 1704 din 14.05.2020;

  In considerarea prevederilor art. 117 indice 1, din Legea societăților nr. 31/1990, Directoratul societății ARDEALUL SA,

  COMPLETEAZA

  ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.06.2020 CU URMATORUL PUNCT:

  Distribuirea de dividende in suma de 0,60 ron pe actiune.

   

                                                                                            PREȘEDINTE DIRECTORAT
  NUNA SIMONA  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img