More  Prima de relocare pentru cei care-schimbă domiciliul din cauza job-ului

  De primă de relocare beneficiază șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.

  Cuantumul primei de relocare reprezintă 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei.

  Pentru a beneficia de primă de relocare care se acordă la cerere, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  – sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;

  – s-au angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni intr-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km;

  – veniturile nete lunare împreună cu familia să nu depășesc suma de 5.000 lei/lună;

  Nu beneficiază de primă de relocare:

  • Persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 și 75 din Legea 76/2002, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;

  • Persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

  • Persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator / asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

  • Absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării drepturilor, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;

  • Absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

  • Persoanele care dețin în propietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile invecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

  În situația în care angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

  Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE