More


  OFICIAL. CARANTINĂ parțială în România. Circulația pe timpul nopții, interzisă

  - Advertisement -

  Klaus Iohannis a anunțat noi măsuri stricte de restricție care ar urma să intre în vigoare în perioada următoare. Președintele a prezidat ședința de Guvern și a anunțat că circulația pe timpul nopții va fi interzisă, măștile vor fi obligatorii peste tot, în toată țara, târgurile și piețele vor fi închise, iar școlile vor trece toate în online. Premierul Ludovic Orban a anunțat că măsurile vor intra în vigoare de luni.

  HOTĂRÂRE nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  Actualizare: HOTĂRÂRE nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 nu a fost adoptată încă în CNSU. Aceasta este propunerea înaintată de autorităţi spre a fi adoptată.     

  Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

  Art.1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune instituireaobligațieipurtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschiseși închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulatăa cazurilor din ultimele 14 zile.
  Art.2 În vederea evitării aglomerării transportului public,se propuneca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibăobligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă ladomiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permiteacest lucru, să se organizezeprogramul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă,respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.Respectarea aplicării acesteimăsuri se urmărește de prefecți șide către Inspecția Muncii.
  Art. 3 În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, se propune ca,în toate localitățile, activitățile didactice care impunprezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.
  Art. 4-(1) În toate localitățiledin România, se propuneinterzicerea circulațieipersoanelor în afara locuinței/gospodărieiîn intervalul orar 23.00 –05.00.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1),circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 –05.00 pentru următoarele motive:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care potfi dovediteprin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
  Art. 5(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;

  (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

  (3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
  Art. 6 Se propune interzicereadesfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
  Art. 7(1) Se propune suspendareaactivitățiipiețeloragroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
  Art. 8 Se propune ca, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  Art. 9 Se propune instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de serviciiîn spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoareactivitatea în intervalul orar 05.00 -21.00.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 -05.00, operatoriieconomicipot activadoar înrelația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
  Art. 10 Se propune caimplementareamăsurilorprevăzuteîn prezenta hotărâresă se realizeze pe operioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.
  Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img