Anunt de mediu MIHALKU MASTER SRLMihalku Master SRL cu sediul in loc.Livada, str.Satu Mare, nr.13, jud.Satu Mare, titular al proiectului:”Amenajare magazin de accesorii mobilier cu extindere, hala de debitare si depozite”, propus a fi amplasat in loc.Livada, str.Industriilor, nr.2/A, jud.Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi conusltate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din mun.Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, jud.Satu Mare in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts