More


  ANUNŢ PUZ

  - Advertisement -

  ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A

  PLANULUI URBANISTIC ZONAL – PARCELARE ZONĂ DE LOCUIT ȘI CASE DE VACANȚĂ

  SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 171591, 154432, 171498, 182546, 171232, 168062, 157657, 154422, 154421

  Iniţiator / beneficiar

  ȘANDOR EMILIA, ȘANDOR LASZLO, TARȚA AURELIAN, DALLOS TIBERIU

  Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  21.01.2021.

  Observaţiile şi propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise prin:

  – scrisori depuse la registratura autorităţii  între orele  10-12- În perioada de activitate cu publicul la sediul instituției

  – sugestii pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

  – scrisori transmise prin poştă pe adresa primăriei (cu data de trimitere în termenul limită indicat)

  Observaţiile vor fi transmise către  PRIMĂRIA SATU MARE pe adresa SATU MARE, PIAŢA 25 OCTOMBRIE NR. 1 telefon  0261807555 emailconsultarepublica@primariasm.ro

   

  Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 05.02.2021  prin:

  – afişare la sediul primăriei

  – publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

   

  Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  1.Etapa elaborării propunerilor……………………estimat…….. februarie 2021

  2.Elaborarea Raportului consultării publicului…..estimat……. martie   2021  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img