More


  Nord-vestul României este singura regiune în care nu există nicio instalație activă, pentru procesarea deșeurilor medicale, funcțională

  - Advertisement -

     Consiliul Concurenței spune că: „Legislația în domeniul deșeurilor medicale ar trebui revizuită și aplicată unitar”. Sper că nu trebuie să luați medicamente, dar dacă totuși sănătatea vă pune la încercare citiți vă rog acele informații pentru pacient pe care le găsiți în interiorul cutiei cu medicamente. Undeva de-a lungul textului veți găsi înscrisul „Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul…” Ei! Am întrebat și eu un farmacist. Ba mai mult. M-am prezentat la el (de fapt era o ea) cu două punguțe cu medicamente care mi-au rămas din tratamentele urmate în ultimii doi ani. Într-o punguță aveam medicamente expirate și în cealaltă medicamente încă valabile. M-a trimis acasă cu ele că n-au voie să le preia!

  Textul de mai jos l-am primit de la Consiliul concurenței:

      Consiliul Concurenței recomandă autorităților competente elaborarea unor reglementări îndrumătoare, eventual grupate într-un ghid unic, care să permită operatorilor accesul la un proces transparent de autorizare și control în domeniul tratării și eliminării deșeurilor medicale.

     Autoritatea de concurență a făcut această recomandare în urma derulării uneianchete sectoriale pe piața serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale, în cadrul căreia a constatat că legislația specifică este ambiguă și incompletă, iar modul de aplicare și interpretare al acesteia de către autoritățile implicate îngreunează accesul pe piață și extinderea activității operatorilor, ceea ce duce la restrângerea concurenței.

     De exemplu, autorizații și metodologii de lucru dintr-un județ nu sunt acceptate în alt județ. De asemenea, unele administrații locale impun prevederi care încalcă obligații stabilite prin reglementări ale altor autorități. Durata  procesului de autorizare poate ajunge la 1 an și chiar mai mult, implicând și o etapă de pre-autorizare de 6 luni.

     Consiliul Concurenței consideră că Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului trebuie să interpreteze similar legislația privind autorizarea stațiilor de transfer pentru deșeuri medicale.

     Stațiile de transfer sunt puncte intermediare între locul de generare al deșeurilor (spațiul unității sanitare) și locul de eliminare, având ca scop concentrarea deșeurilor provenite de la puncte de colectare multiple.

     La ora actuală, pozițiile acestor instituții nu converg, afectând intrarea și dezvoltarea pe piața deșeurilor medicale: Ministerul Sănătății susține că operatorii care desfășoară activități de tratare/eliminare a deșeurilor medicale pot deține stații de transfer pentru deșeuri medicale, în timp ce Ministerul Mediului (prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului – ANPM, autoritate de autorizare și control) consideră că transportul deșeurilor medicale se poate face fără colectare și depozitare intermediară, direct la instalațiile de tratare. Mai mult, ANPM central și agențiile județene au abordări diferite în privința autorizării stațiilor de transfer.

     Un alt aspect ce ar trebui clarificat se referă la aplicarea principiului proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare. Dispozițiile legale privind principiul proximității sunt lipsite de claritate, iar mecanismul de verificare al respectării proximității de către ANPM nu este definit /prevăzut, astfel că decizia de aprobare a transportului nu se face pe baza unor criterii clare și transparente, putând avea un caracter discreționar.

     Consiliul Concurenței mai recomandă deblocarea de către Ministerele Sănătății și Mediului a situației privind aprobarea Strategiei și Planului de gestionare a deșeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional, documente care ar fi trebuit să fie elaborate până la data de 18 ianuarie 2014.

     Analiza Consiliului Concurenței a mai arătat că piața serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale este puternic concentrată, trei companii gestionând aprox. 70% din totalul cantităților de deșeuri medicale în 2019, iar primele cinci aprox. 80%.

     Deșeurile medicale au un regim special din punct de vedere al colectării, depozitării, transportului și tratării/eliminării, pentru fiecare dintre etape existând dispoziții legale foarte stricte.

     Astfel, responsabilitatea gestionării revine producătorului de deşeuri (unității medicale) sau, după caz, oricărui deţinător de deşeuri care are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a le transfera unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare și/sau eliminare a acestora. Costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor sunt suportate de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul acestora. Deșeurile medicale se pot procesa prin incinerare (toate) și/sau prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (unele).

     Decontaminarea termică a deșeurilor se bazează pe acţiunea căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea microorganismelor conţinute în deşeurile medicale, în timp ce incinerarea se realizează la temperaturi medii și ridicate (+800 ºC_+1100ºC) și poate fi aplicată unei game largi a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (excepție fac cele care conțin metale grele sau cele pentru care există recomandări speciale).

     Instalațiile active pentru procesarea deșeurilor medicale (22 la număr) sunt răspândite în 7 din cele 8 regiuni ale țării, Nord-Vest fiind singura regiune în care nu există nicio instalație funcțională.

  Atribuirea contractelor se face fie prin atribuire directă, în cazul unor sume mai mici de 135.000 lei, fie prin licitații deschise, în situația unor cantități mai mari de deșeuri medicale, prin SICAP. Durata contractuală este cel mai adesea anuală sau multianuală (24 luni).

     Prin urmare, atât la nivelul cererii, cât și la nivelul ofertei, există tendința pachetizării serviciilor, din motive de preț, logistice, fiind mai ușor de urmărit buna gestionare a deșeurilor în mod integrat.

     Potrivit legislației, deșeurile medicale se pot preda doar operatorilor autorizați pentru transport și eliminare și doar către operatori cu instalații autorizate, ceea ce presupune că unitățile sanitare pot încheia contracte fie cu eliminatori care au și autorizație pentru transport, fie cu companii de transport care au încheiate contracte cu eliminatori.

                  A consemnat Gruiță Ienășoiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare