ANUNȚ: Consiliul de administrație al Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Satu Mare

0
35

12 aprilie 2021

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA POSTLICEALĂ „VASILE GOLDIȘ” SATU MARE

****************************************************

Str. Mihai Viteazul nr. 26, Tel. 0361.401.015 Fax. 0361.401.015

 e-mail:  spgoldissm@yahoo.com, web: https://spvg-sm.ro/

ANUNȚ

Consiliul de administrație al Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Satu Mare, în conformitate cu Ordinul nr. 5.625 din 31 august 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anunță scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată, curs de zi, limba de predare: română, viabilitate 4 ani (conform Anexa 1), a următoarelor posturi:

 • 1 post profesor științe medicale (specializarea asistent medical generalist)
 • 2 posturi de maistru instructor la specializarea asistent medical generalist

Concursul constă într-o probă practică și o probă scrisă din didactica specialității în profilul postului.

Graficul desfășurării concursului de ocupare a acestor posturi este următorul:

 • înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților: 12.04.2021 – 07.05.2021, ora 9
 • desfășurarea probei practice: 13.05.2021, ora 16
 • desfășurarea probei scrise: 14.05.2021, ora 16
 • afișarea rezultatelor: 17.05.2021, ora 8
 • înregistrarea contestațiilor: 18 – 19.05.2021, orele 9 -17
 • rezolvarea contestațiilor finale: 20.05.2021
 • afișarea rezultatelor finale: 21.05.2021

Toate activitățile din cadrul concursului se vor desfășura la sediul școlii: Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 26

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii și tel/fax 0261716230

DOCUMENTE NECESARE

 • copie certificat naștere
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
 • copie carte identitate
 • certificat sau adeverință modul psihopedagogic
 • adeverință medicală
 • diplome studii: bacalaureat, licență, master
 • alte diplome care atestă gradele didactice (dacă este cazul)

Director

                                                               Conf. univ. dr. Vasile LAZĂR

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here