More


  Acțiuni pentru combaterea ambroziei

  - Advertisement -

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin activităţile pe care le desfăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Calitatea unuia dintre factorii de mediu  – aerul – este periclitată anual şi prin prezenţa polenului puternic alergen produs de către  planta invazivă  ”Iarba pârloagelor” – Ambrosia artemisiifolia (ambrozia).

  Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice. Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

  Planta se înmulţește prin seminte, care pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să germineze, ceea ce explică, de ce în unii ani planta se înmulțește extrem de mult, în populații compacte și răsare eșalonat. Semințele răspândite de vânt germinează primăvara, plantele crescând odată cu majoritatea buruienilor, iar pe parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la jumătatea lunii iulie, când începe să înflorească. Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a determinat ca în ultimii ani secetoși buruiana să aibe condiții favorabile să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi. Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri din luna decembrie.

  Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului. prin răspândirea grăunciorilor de polen. O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august – septembrie, şi se întinde până spre sfârșitul lui octombrie.

  Pentru înlăturarea buruienii cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba. Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor, distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.

  Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință. În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații detaliate sau, după caz,la specialiști din cadrul primăriilor.

  Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

  Conform Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea 17/2021), proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

  În vederea aplicării Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea 17/2021), toți factorii interesați  vor institui măsurile de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin respectarea prevederilor impuse în Normele metodologice aprobate.

  Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.707/2018, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită prin ordin al Prefectului. Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietarilor care nu au luat măsurile necesare de combatere se face în timp util de către autoritățile administrației publice locale. De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor transmite în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcți, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.

  Ținând cont de implicaţiile privind sănătatea oamenilor  APM Satu Mare   face un apel la autorităţile administrației publice locale și proprietarii de teren să acorde o atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul localităților cât și din zonele învecinate.

  Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea, distrugerea acesteia și alte informații referitoare la buruiana ambrozia, se poate consulta site- ul APM Satu Mare sau pagina specială a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Ministerului Sănătății și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la următoarele adrese:

  http://apmsm.anpm.ro/

  http://mmediu.ro/articol/informatii-despre-ambrozie/2854

   Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Direcția pentru agricultură județeană, Comisariatului județean al Gărzii Naționale de Mediu sau la Direcția județeană de sănătate publică și autorităților administrației publice locale.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img