More


  DEZVOLTARE. Consiliul Local Satu Mare a votat proiecte importante care vizează educația, sănătatea și comfortul social al sătmărenilor

  - Advertisement -

  Joi, 31 Martie a avut loc sedința ordinară ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare. Printre punctele cele mai importante au fost vizate proiecte precum aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Extindere rețea de apă și canalizare sub presiune pe str. Haiducilor, “aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat.

  Se vor acorda peste 6300 de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Satu Mare

  Se aprobă un număr de 6.341 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, decontate în semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022.

  Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare.

  Se aprobă lista de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat.

  Contestațiile cu privire la listele de acordare a locuințelor se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii. Repartizarea locuințelor se va realiza în funcție de fondul locativ de stat disponibil. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Viceprimarul Municipiului Satu Mare, Dl Stan Gheorghe prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

   

  Se va extinde rețea de apă și canalizare sub presiune pe strada Haiducilor

  Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Extindere rețea de apă și canalizare sub presiune pe str. Haiducilor“.

  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

  De asemenea , în momentul de faţă, pe străzile studiate în proiect, respectiv str. Spicului și str. Stupilor nu există reţea de canalizare necesară pentru colectarea apelor uzate din această zonă, zonă situată în intravilanul municipiului. Proiectul vizează extinderea rețelei de canalizare sub presiune pe str. Spicului și str. Stupilor, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

  Proiectul se adresează populaţiei din această zonă, necesitatea lui derivă din asigurarea unor reţele de canalizare, pentru colectarea apelor menajere.

  Cu realizarea investiției, pe termen mediu și lung se va obține următoarele obiective:

  – îmbunătățirea situației sociale și economice;

  – creșterea confortului și realizarea cadrului igienico – sanitar;

  – realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice;

  – dezvoltarea durabilă a serviciilor;

  – protecţia mediului;

  – reducerea riscului de îmbolnăviri și epidemii cauzate de lipsa canalizării;

  – reducerea poluării solului şi a apelor subterane, reducerea poluării apelor de suprafaţă receptoare.

  Beneficiarii direcți ai acestei lucrări sunt locuitorii din zonă, aproximativ în număr de 260 persoane.

  Soluția optimă pentru acest proiect prevede:

  Extinderea reţelei de canalizare sub presiune din conductă HDPE 100 Pn 10 bar De 110 mm, în lungime totală de 1885 ml, astfel:

  Conducta proiectată se va racorda la conducta de refulare ape uzate Decebal – Satu Mare, care se va realiza prin proiectul POIM 2014-2020, din țeavă HDPE 100 De 200.

  Toate construcţiile aferente reţelei de canalizare vor fi îngropate în pamânt.

  Str. Spicului – ţeavă HDPE 100 cu De 110 mm în lungime totală L = 1010 ml

  Str. Stupilor – ţeavă HDPE 100 cu De 110 mm în lungime totală L = 875 ml

  Pe rețeaua de canailzare s-au prevazut în total 20 buc. cămine de curatire din care :

  – pe str. Spicului – 11 buc

  – pe str. Stupilor – 9 buc.

  Traseul conductei de apă proiectate, se va realiza în domeniul public, pe teritoriul administrativ al Primăriei municipiului Satu Mare. Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, conform Devizului general :

  202.968,80 lei fără TVA / 241.155,00 lei cu TVA, din care C+M :

  180.800,00 lei fără TVA / 215.152,00 lei cu TVA

  Durata de execuție estimată a investiției este de 3 luni.

  La data repartizării locuinţelor pentru tineri, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces.

  În legătură cu aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programul ANL, se aprobă lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de priorități valabilă pentru anul 2022, stabilită de Comisia socială de analiză a cererilor depuse în vederea repartizării unor locuinţe pentru tineri la nivelul Municipiului Satu Mare.

  Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuință, precum și la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, în termen de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor aprobate.

  Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile calendaristice de la primire, în condiţiile legii.

  Repartizarea locuinţelor construite din fondurile ANL se va realiza în funcţie de fondul locativ disponibil.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img