More


  Dreptul la muncă în România pentru cetățenii ucrainieni

  - Advertisement -

  Cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 12 luni,
  cu posibilitate de prelungire. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru
  ocuparea forței de muncă și au dreptul de a fi angajați în aceleași condiții ca cetățenii români.
  Agenția Națională pentruOcuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențele instituției următoarele servicii gratuite:
  • informarea şi consilierea profesională – servicii acordate în mod
  gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop
  furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
  profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate; instruirea în metode şi
  tehnici de căutare a unui loc de muncă şi îndrumarea pe parcursul
  procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă
  • medierea muncii – punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele
  aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de
  muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru
  persoanele înscrise în baza de date a ANOFM.
  • formarea profesională – creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi integrării
  pe piaţa muncii, se oferă gratuit pentru persoanele înregistrate în
  baza de date a AJOFM. Accesul la programele de formare
  profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere
  profesională sau de mediere.
  • evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale
  obținute în context nonformal și informal – pentru persoanele
  care nu deţin certificat de competenţe profesionale, de calificare
  sau de absolvire pentru anumite competenţe, ocupaţie ori calificare şi nu au eventuale restricţii medicale. Accesul la serviciile
  gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
  dobândite pe alte căi decât cele formale se face în urma
  activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
  • servicii de asistență EURES – informare, consiliere și mediere
  acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă în Uniunea
  Europeană și Spațiul Economic European.

  Aceste servicii se acordă
  gratuit și constau în: furnizarea de informaţii privind piaţa europeana a muncii; informații privind condițiile de muncă și de viață
  în statele membre UE și SEE; informații despre portalul european
  EURES și cel național; prezentarea locurilor de muncă vacante la
  nivel european; informații despre schemele de mobilitate și alte
  programe similare de asistență și/sau sprijin financiar european.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img