More


  Convocator Mobipan SA

  - Advertisement -

  Subsemnatul Sabou Cornel, administrator al S.C. Mobipan S.A., inregistrata la ORC sub nr. J30/423/1991, cod fiscal RO 643120, convoaca  in data de­­­­ 25.05.2022, orele 12.00, la sediul social, str. Careiului nr. 14, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de  15.05.2022,  cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2021;
  2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la situatia financiara pe anul 2021;
  3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2021;
  4. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022;
  5. Aprobarea planului de Investitii pe anul 2022;
  6. Aprobarea contractarii de credite bancare, programe guvernamentale, accesării de fonduri nerambursabile pentru capital de lucru si/sau pentru investitii si împuternicirea administratorului unic in vederea realizarii acestora.

  In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea Generala se convoaca pentru data de 26.05.2022, orele 12.00 in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi.                             Administrator Unic,

  Sabou Cornel



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img