More


  COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR SC ARDEALUL SA

  - Advertisement -

  COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR SC ARDEALUL SA

   În conformitate cu Hotarârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ARDEALUL SA, desfășurată în data de 27.05.2022, aducem la cunoștința acționarilor următoarele informații privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2021:

   

  • Dividendul net/acțiune este de 0,67 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare. Societatea va calcula și reține la sursă impozitul pe dividende în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății.
  • Acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2021 sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 11.06.2022, reprezentând data de înregistrare, aprobată de adunarea generală a acționarilor.
  • Dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2021 urmează a se plăti acționarilor începând cu data de 19.07.2022.
  • Plata dividendelor cuvenite acționarilor SC ARDEALUL SA este supusă prevederilor legale generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data plății.

   

  • Cererea de plată (formularul) se găsește pe site-ul ardealul.ro.
  • Plata dividentului se va efectua prin virament bancar sau în numerar (doar în situația în care valoarea dividendului nu depășește suma de 5.000 lei).

   

  • Documente necesare pentru plata dividendului prin virament bancar:
  • formular tip Cerere de plată, disponibil pe site-ul ardealul.ro ;
  • copie act de identitate cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate);
  • document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului;
  • ȋn situația schimbării numelui acționarului (căsătorie, divorț, schimbare administrativă) se va anexa și actul de schimbare a numelui, în copie, conform cu originalul.
  • Documente necesare pentru plata dividendului în numerar:
  • formular tip Cerere de plată, disponibil pe site-ul ardealul.ro ;
  • copie act de identitate cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate);

   

  Pentru relații suplimentare privind plata dividendelor ne puteți contacta la adresa de e-mail: roxana.varga@ardealul.ro , tel. 0740 115 630, persoana de contact: Varga Roxana.

   

  Președinte Directorat NUNA SIMONA  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img