More


  Aspecte sociale și economice ale Sătmarului la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea

  - Advertisement -

  La finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, suprafața orașului Satu Mare era de 183 kmp. Numărul populației care locuia aici este în continuă creștere, fapt datorat dezvoltării și industrializării orașului și îmbunătățirii condițiilor de viață. Dacă la recensământul din 1869-1870, numărul locuitorilor era de 18.353, în 1910, autoritățile au numărat 34.892 locuitori (civili și militari). Această creștere constantă a populației se datorează creșterii natalității din oraș, dar și stabilirii unui număr însemnat de persoane atrase de dezvoltarea economică și industrializarea acestei regiuni urbane.

  Dezvoltarea orașului Satu Mare a primit un puternic imbold în anul 1715, când s-a realizat unirea sa cu orașul Mintiu, noua unitate administrativă dobândind și titlul de oraș ”liber regal”. Acest statut îi oferea mai multă autonomie, dreptul de a se dezvolta în sensul dorit din punct de vedere economic, social, religios etc. Astfel, orașul începe să se extindă, iar centrul vieții urbane se concentrează în piața dinspre fosta cetate, astăzi Piața Libertății, unde au început să apară și primele edificii din piatră: primăria veche cu turn (pe locul căreia a fost construit apoi Hotelul Dacia), în jurul anului 1772, iar în anii 1830 catedrala romano-catolică.

  Trebuie subliniat faptul că la mijlocul secolului al XIX-lea numărul construcțiilor de piatră este redus: trei sferturi dintre construcții sunt realizate din lemn, chirpici și văioage, iar majoritatea acoperișurilor erau confecționate din șindrilă sau paie. După anul 1805 se demarează pavarea orașului. Pentru început s-au utilizat scânduri de stejar, iar prima zonă care a fost supusă acestei transformări a fost zona actuală a Pieței Libertății. Începând cu anul 1808, este adusă, din carierele de la Seini, piatră pentru pavaj. Însă, abia după 1850 se generalizează acțiunea de pietruire a străzilor sătmărene.

  În anul 1823, se înființează Comisia de Sistematizare a orașului, comisie care controlează și coordonează activitatea edilitară. Apariția ei se datorează intensificării efortului constructiv în Satu Mare. Alături de construcțiile de piatră deja existente (Casa Vécsey, astăzi Muzeul de Artă, catedrala romano-catolică, a cărei construcție s-a încheiat în 1837), acum apar și altele noi: Casa Ormos, clădirea Teatrului de Nord, hotelul Dacia (Pannonia), turnul pompierilor, clădirea poștei etc. Datorită creșterii numărului de construcții, sporește și cererea pentru materiale de construcții, fapt care duce la apariția și dezvoltarea mai multor fabrici producătoare de astfel de produse: fabrica de cărămidă (1894), fabrica „Neuschloss” de prelucrare a lemnului, fabrica de cherestea (1894).

  Una dintre caracteristicile vieții economice a orașului Satu Mare este aceea că investitorii au trebuit să se adapteze condițiilor și materiilor prime puține existente în această zonă. Se fac investiții mari în industria morăritului (Moara cu aburi a Societății morăritului cu aburi din Satu Mare), care se baza pe producția locală de grâne și pe piața externă de desfacere. Această ramură industrială se dezvoltă între anii 1867-1880, fiind preponderentă în peisajul industrial sătmărean. În perioada 1867-1900, principalele investiții se realizează în domeniul bancar, la Satu Mare luând ființă cinci instituții bancare totalizând un capital de 2.120.000 koroane. Aceasta este dovada că burghezia locală consideră investițiile bancare mult mai rentabile decât cele industriale.

  Se ajunge astfel ca la sfârșitul secolului al XIX-lea industria din Satu Mare să fie dominată de o oligarhie grupată în jurul unor bănci, precum și de câteva familii care devin acționari și inițiatori ai investițiilor industriale din oraș. Aflat la intersecția unor importante drumuri comerciale, Satu Mare a devenit un nod feroviar însemnat. În 1871 se dă în funcțiune linia de cale ferată Satu Mare–Carei. Ea era de fapt o componentă a magistralei Debrețin–Valea lui Mihai–Carei–Satu Mare–Korolevo–Sighetu Marmației. În cursul anului 1884 este inaugurată calea ferată între Satu Mare și Baia Mare, iar după 1900 au apărut și linii care legau Sătmarul de Ardud (1900) și Bixad (1906).

  Transportul public cu tramvaiul este strâns legat de construcția căii ferate ce lega orașul Satu Mare de Viile Satu Mare și Ardud. Prima porțiune a liniei a fost inaugurată în 8 noiembrie 1900. Tramvaiul pornea de la gara principală, mergea spre piața centrală, trecea podul peste Someș unde, pe drumul ce ducea spre Sătmărel, ajungea până la gara Ferăstrău. Traseul a fost astfel conceput încât să treacă pe lângă cele mai importante instituții de cultură, dar și pe lângă principalele întreprinderi sau instituții publice. El servea atât pentru transportul turiștilor la principalele locații oferite de oraș (baia de aburi, ştrandul, monumentele, teatrul), cât și pentru localnicii care se îndreptau spre locul de muncă.

  Prima instalație electrică a fost pusă în funcțiune în anul 1891, mai precis la 31 decembrie 1891, seara la ora 19:00, când s-a făcut prima încercare de funcționare a curentului electric în clădirea teatrului. Din 3 ianuarie a început să funcționeze iluminarea străzilor principale din centru. În 1 octombrie 1892 s-a introdus pentru prima dată curentul electric la o casă particulară. În 1906, orașul a votat 450 mii de forinți pentru dezvoltarea rețelei electrice. În urma acestui fapt a fost realizată uzina electrică de pe malul Someșului, lângă podul de fier, iar de la fabrica Siemens și Schuckert s-a comandat un generator de 1200 CP. Toate aceste evoluții economice au reprezentat o atracție pentru locuitorii din alte regiuni ale comitatului, dar nu numai, dornici de a-și găsi un loc cu nivel de viață mai ridicat, care să ofere locuri de muncă și un stil de viață mai bun.

  Sursa: Paula Virag – Populația orașului Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea

  Nicolae Ghișan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img