More


  Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

  - Advertisement -

  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.
  Obictivul specific este : Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici ( 55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

  Durata proiectului este de 50 luni (23.05.2019 – 31.07.2023), iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața muncii.

  În cadrul proiectului prin ANOFM se derulează măsurile active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

  Valoarea totală a proiectului este de 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

  Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

  Rezultate ale proiectului înregistrate în luna noiembrie 2022:

  120 cereri de acordare a voucherului au fost evaluate de ANPDPD;
  96 vouchere au fost emise și transmise DGASPC-urilor spre a fi distribuite beneficiarilor;
  24 cereri de acordare a voucherului au fost respinse;
  26 audiențe telefonice au fost acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare;

  A fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces pe site-ul www.anpd.gov.ro.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare