More

  O nouă pistă de biciclete la Satu Mare. Consilierii locali și-ai dat girul

  În municipiul Satu Mare va fi construită o nouă pistă de biciclete. Consilierii locali sătmăreni au aprobat, în ședința extraordinară din data de 8 martie proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu”.

  Proiectul care privește obiectivul de investiții „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” este în implementare și finanțat din fonduri nerambursabile.

  Prin HCL nr. 96/25.04.2019 s-a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie şi indicatorii tehnico-economici iar HCL nr. 253/04.08.2022 au fost actualizaţi îndicatorii tehnico -economici.

  Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, este necesară actualizarea Devizului General și în consecință și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție.
  Astfel, în urma acualizărilor, noii indicatori tehnico economici sunt:

  Valoarea totală a investiției: 8.949.303,06 lei (fără TVA)
  din care:
  construcții – montaj: 8.038.275,82 lei (fără TVA)

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE