More  Anunț

  - Advertisement -

  EASTERN DIES SERVICE SRL, cu sediul in municipiul Carei, str. Al.I.Cuze nr. 29/A, titular al proiectului ” Realizarea unel investitii initiate de catre SC Eastern Dies Service SRL prin constructia unui nou punct de lucru si achizitia de echipamente” propus in municipiul Carei, CF 103251, anuntà publicul interest asupra luárii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batrân nr. 8/B, la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.

  Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritati competente pentru protectia mediului.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts