More  Anunț

  - Advertisement -

  STEIGER SRL, cu sediul în Mun. Carei, Str. Constantin Mille, Nr. 5, Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “Extinderea capacității de producție în cadrul societății STEIGER SRL”, propus a fi amplasat în Mun. Carei, Str. Constantin Mille, Nr. 5, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân,  Nr. 8/B, Jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

   

   

   

   

   

   

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts