More  ANUNȚ MEDIU TĂȘNAD

  - Advertisement -

  ANUNȚ

  ORAȘUL TĂȘNAD, titular al proiectului: ”AQUAPARK TRANSILVANIA TERME TĂȘNAD”, pe amplasamentul din orașul Tășnad, județul Satu Mare, TITULAR – ORAȘUL TĂȘNAD, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

  PRIMAR,

  Dr. FARCĂU ADRIAN-DĂNUȚ  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts