More

    Anunt mediu

    Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, anunță publicul interesat că Planul: Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarial Ser, SC Erd Conditor SRL, Parohiei Reformate Săcășeni, Parohiei Reformate Nadișu Hododului și P.F.  Bihari A. Agneta, Szabo Maria, Tölgyi J. Ecaterina, Moldovan Cristian, nu necesită evaluare de mediu și evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

    Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

    Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE