More

    Anunt mediu

    Ciorcășel Claudiu, Ciorcășel Loredana Ramona, Ciorcășel Adrian Gheorghe, Ciorcășel Bianca Maria, Ciorcășel Gheorghe pentru proiectul: Elaborare DTAC pentru construire hotel restaurant P+2, propus a fi realizat in mun. Satu Mare, b-dul Unirii nr.38/A, Nr. cad. 179166, județul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, Jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE