More    Anunt mediu comuna Urziceni

    COMUNA URZICENI titular al proiectului Construire centru de colectare deseuri prin aport voluntar si imprejmuire – comuna Urziceni, judetul Satu Mare – CF 103329″, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de cätre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.

    Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bätrân nr. 8/B, in zilele de luni- joi între orele 8-16,30 vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/ /apmsm.anpm.ro

    Publicul interesat poate nainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicãrii anuntului pe pagina de internet a autoritätii competente pentru protectia mediului

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE