More    Unitatea administrativ teritoriala Viile Satu Mare

    Unitatea administrativ teritoriala Viile Satu Mare din judetul Satu Mare anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorele cadastrale nr. 28. 31. 38. 39, 66 incepând eu data de 13.06.2024 pe o perioadã de 60 de zile. la sediul Primäriei Comunei Viile Satu Mare, conform art. 14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata eu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE