More

  Dr. Constantin Raţiu: La mulţi ani!

  Sunt oameni de valoare, care ajung la o vârstă venerabilă şi se păstrează excelent. Nu sunt o aparenţă doar rezonabilă şi constantă, ci oameni toleranţi şi respectaţi pentru parametrii definitorii ai profesionalismului lor. Un astfel de om, cunoscut de mine din anii tinereţii, este dr. Constantin Raţiu, care mă face, în fiecare august, să mă întorc în timp, să-l văd încadrat într-un activism dinamic, imparţial, generos, chiar jertfelnic, larg cuprinzător, el fiind adesea concurenţial în vârtejul numeroaselor şi diverselor angajamente profesionale, sociale şi chiar culturale. Aceste trăsături ale dr. Constantin Raţiu se păstrează şi în cele două decenii postdecembriste, cu o “plăcută zăbavă” , când timpul doctorului şi omului nu a mai fost supus uzurii de altădată. Acest om, cât îl ştiu, şi îl cunosc bine, nu a avut reţineri în a face aprecieri adesea superlative, dar le-a însoţit cu glasul inconfundabil, cu acest dar dumnezeiesc. N-am reuşit să-i cunosc toţi fraţii, dar ştiu bine că această familie numeroasă a dat societăţii oameni valoroşi, doctorul fiind un dătător de ton şi dirijor cumpătat, exigent cu el şi cu ceilalţi din familie. Fascinaţia omului şi doctorului Constantin Raţiu a adus celor din jur încărcături sufleteşti, mărturii a fiecărui timp al înţelegerii, exact ca o mistică a umbrei, ea fiind ca o dublură a persoanei, ca întruchipare a sufletului bun, cu atâta omenesc în el!

  Pe acest om-medic nu l-a speriat nicicând timpul şi-l întreb prieteneşte: De unde vii în viaţă? Din ce loc? Va răspunde că vine din cel mai frumos loc, cel al ivirii lui în lume, de unde s-a înălţat şi unde se întoarce cel puţin cu gândul, de fiecare dată. Viaţa nu l-a ocolit, a cunoscut bine şi greutăţile şi durerile şi ce este scrâşnirea sau lacrima. Şi-a cunoscut mereu forţele proprii, dar şi reazămul părinţilor, cărora el le mulţumeşte mereu şi apar adesea în memoria sa! Se întoarce, cu gândul, mereu spre ei!

  De la ei şi-a adus o merinde ce o împarte cu lumea: liniştea sufletească, pacea lăuntrică şi întoarcerea râurilor spre izvoare, ca o recunoaştere pentru tot ce a primit. De multe ori a oferit mai mult decât a primit. Aşa sunt unii, pe care-i apreciez şi scriu despre ei!

  Acest om-medic n-a fost învins niciodată. Nici nu se putea, pentru că zodia leu a dat oameni ce au cunoscut doar izbânda! Zbaterile lui n-au fost zadarnice, fiind un om riguros, moştenind, nu ştiu de la cine, convingerea că tot ce îţi propui şi promiţi trebuie respectat! (Această trăsătură ar trebui s-o aibă aleşii noştri, de sus şi până jos!) Nu este un lucru uşor! Trebuie să ai în suflet dragostea pentru semeni şi pentru ţară. Se spune că fiecare om are o viaţa a sa, trăită la maxim şi o alta minimă. Omul acesta are maximul vieţii! Se sfieşte să spună acest lucru, dar când îţi vezi aproapele realizat, nepoţi frumoşi, cuminţi şi deştepţi, familia drept un model al traiului după care tânjim fiecare, dilemele dispar. Am discutat cu prietenul sărbătorit de multe ori şi am reţinut că “oamenii să se teamă de teapa celor de nimic şi de mizeria creată de ei, de lipsa fair-play-ului în relaţiile interumane, de linguşitorii şi fariseii care ne fac imposibilă viaţa.”

  În biserică, sufletul lui Constantin Raţiu este în tremurare, atât de pregătit prin vocea frumoasă ce întâmpină naşterea cântărilor. Vocea sa este, printre altele, ca o izbăvire ce are ca destinatar mulţimea impresionată plăcut, ca o respiraţie în timp, care inundă!

  La 9 august, prietenii lui C. Raţiu au un gând esenţial, acela al adăpostirii celor mai frumoase cuvinte adresate sărbătoritului. Toate sunt ca un jar al contopirii celor mai frumoase gânduri înveşmântate în albul luminii de viaţă, care atinge acum, ritualic şi diafan, rodirea sa ce a dat vibraţie, ritm clipei şi trecerii prin viaţă! De aceea spun că doctorul-omul Raţiu a făcut multe fapte bune, fără să amintească nimănui, având bunul simţ ce-i caracterizează spiritul! Este la vârsta înţelepţilor ardeleni şi rămâne o voce puternică, în surdină, pe care o ascultăm mereu cu atenţie şi pe care o admirăm. Faptele lui ne încântă nu doar ochii, dar, mai ales, inima şi sufletul!

  La ceas aniversar, dr. Constantin Raţiu poate privi cu satisfacţie bilanţul întregii sale activităţi. Roadele sunt extrem de bogate şi preţioase, adunate bob cu bob, în decursul a peste jumătate de secol de învăţătură şi muncă!

  Să-i aducem preţuirea noastră, alături de urarea, din inimă pornită, “La mulţi ani!”, sănătate şi aprecieri din partea obştei pe care ai slujit-o şi-o slujeşti! O personalitate puternică merită aceste urări. Deci, primeşte-le!

  Am convingerea că despre dr. C. Raţiu nu se poate vorbi decât curat, cu imaginea unei biografii puternice, bogate, încercate, supuse doar liniei drepte, deschizându-se pilduitor, generos, cinstind lumina şi cinstindu-i pe cei care ştiu s-o caute, s-o primească şi s-o poarte. Deci, primeşte-o!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE