More


  A fost prelungită sesiunea de primire a proiectelor grupurilor de producători

  - Advertisement -

  afir

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) până la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00.

  Aceste două submăsuri (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima dată în acest an. Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, împărțită astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol și 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol. Precizăm, de asemenea, că valoarea maximă a sprijinului acordat în cadrul submăsurilor 9.1 și respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/ an, pe o perioadă de maximum 5 ani de la data înființării grupului de producători. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100% nerambursabil.

  Scopul finanțărilor acordate prin aceste submăsuri îl constituie încurajarea înfiinţării şi susținerea funcţionării administrative a grupurilor de producători din sectorul agricol sau în cel pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole.

  Toți cei interesați să depună proiecte pentru înfiinţarea grupurilor de producători, atât în sectorul agricol, cât și în cel pomicol, pot consulta gratuit pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) Ghidul Solicitantului aferent sM 9.1 și sM 9.1a.

  Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare acordată prin PNDR 2020 sunt grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol recunoscute oficial de MADR care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și care se încadrează ca IMM. Sprijinul financiar se acordă în baza unui Plan de Afaceri care trebuie să includă minimum un obiectiv aferent activităților menționate anterior. În cazul nerespectării PA, se recuperează sprijinul, proporțional cu obiectivele nerealizate.

  Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească: 10% (în anul I), 8% (în anul II), 6% (în anul III), 5% (în anul IV), 4% (în anul V), din valoarea producţiei comercializate (VPC) în primii cinci ani de la recunoaștere sau suma maximă de 100.000 euro/ an. Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în maximum 5 tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img