More


  Magia serilor premergătoare Crăciunului

  =

  Nemuritorul Crăciun este și asemenea unui tei înflorit cucerit de conversaţia albinelor. Bunicii se pierd în serile lungi de iarnă prin lumea lor plină de amintirile premergătoare acestei magice sărbători a creștinătății. Ne alinăm sufletele când ascultăm glasul molcom rostit, în orele înserării, de vocea blândă a mamei, care ne vorbește în fiecare an, în postul Crăciunului, de Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ochii ei vioi şi sufletul sunt curați ca lacrima de iubire, de tristeţe, de bucurie… în așteptarea marelui Praznic.

  E nemaipomenit să trăieşti în lumea purităţii sufleteşti cuprinsă de „lumina cea adevărată” a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Viaţa se aseamănă cu blânda cădere a fulgilor de nea, neîntreruptă de nicio furtună, minunăţie desprinsă din grădinile înzăpezite cuprinse de miresmele inconfundabile a colacilor cu nucă și mac scoși din cuptorul tradițional al bunicii. Prin venele sufletului de creștin curge Măreția divină a lunii Decembrie. Porţile schimbării sunt o nouă renaştere deschise către indestructibila Lumină Sfântă, coborâtă pe pământ de Crăciun, în urmă cu 2018 ani. Dacă vedem cordonul de Lumină al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, lacrimile ne vor părea perle strălucitoare. Săgeţile ispititoare ale răului aruncate asupra noastră sunt distruse de invincibila Credință creștină. Triumfătoare, Lumina adevărată va pătrunde-n templul de lut în care sălășluiește Scânteia Duhului Sfânt… Înțelepte tăceri se preling din ochii blânzi ai Tinereţii nesupusă trecerii. Dulceaţa poveştilor din serile lungi de iarnă din postul Crăciunului şi bucuria neistovită a copiilor din seara de Moş Ajun, trăieşte-n ochii limpezi neumbriţi de lacrima deznădejdii. Odihnitoare este întâlnirea cu strălucitoarea Iubire a Maicii Domnului, izvorâtă din blândeţea Binelui Absolut. Sufletul fiecăruia poate zbura prin ţinutul Lui, pe care-l regăsim în Minunea întrupării Dumnezeirii, „fără de început şi fără de sfârşit”. Cuvintele de prisos, dacă ar fi rostite, ar cădea în hăuri ca nişte fulgi de zăpadă uriaşi. Ochii minții pot despărți lutul pământean de miracolul iubirii lui Dumnezeu.

  Ca o revărsare de apă cristalină, izvorâtă din inima unui deal plin cu frăguţe, e dăruirea Iubirii nemăsurată pentru pământeni. O piatră şlefuită îndelung de nepotolita revedere devine sufletul omului în momentul când sărbătorește întruparea Mesagerului Divin. În serile lungi de iarnă, din preajma Crăciunului, răbdarea secundelor îţi îndulcește așteptarea colindătorilor. Ca un joc de copil nevinovat, uitat pe tărâmul copilăriei, e prima îmbrăţişare cu cei dragi desprinsă din chingile trupurilor înfrigurate. Colindele se revarsă și peste copacii dezgoliţi, încărunțiți de beteala omătului. Doar Steaua vestitoare luminează fărâma uriaşă de iubire a creștinilor adevărați. Vântul iernii zgâlţâie geamurile îngheţate pline de amintirile copilăriei din vremea zilelor dinaintea Crăciunului. Dialogurile zilei se „topesc” pe străzile pustii ale satului, în timp ce în văzduh se înalță repetițiile nemuritoarelor colinde, interpretate de copii, care vestesc cu mare bucurie Nașterea Pruncului Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu.

  Căutătorii de Lumină plâng de fericire pe corabia misterioasă a împlinirii tuturor dorințelor. Cu mâinile întinse cerşesc îndurarea Iertării. Ei se îndreaptă cu smerenie către calea sclipitoare ce duce spre nemuritoarea planetă a Desăvârşirii, pe care o numesc Rai. Mogâldeaţa de speranţă încă mai stăruie în ochii blânzi, din care se desprind darurile milostivilor. De Crăciun, întindeţi înaintea lui Dumnezeu mărturisirile Căinţei pentru salvarea sufletelor împovărate de păcate. Dăruiţi-le rătăcitorilor, care au luat-o pe calea Necredinței, o fărâmă „din pâinea voastră cea de toate zilele”, din tolba faptelor bune, pentru a-i readuce pe drumul Luminii. Binefacerile dezinteresate sunt „biletele” de intrare în Paradisul Dragostei fără de moarte. Nu uitaţi de sacrificiul iubirii pentru aproapele! Feriți-vă de lanţurile robiei, care se pot naște din îndărătnicele ispite ale Nesupunerii! Escaladaţi calea Luminii Crăciunului, precum alpiniştii povârnişurile înflorite ale munţilor înveseliţi de victorie. Omul poate alege câmpiile neofilite ale Împăcării şi învățăturile nemuritoare ale Nemuririi Împărăției lui Dumnezeu, călăuziți de „Steaua de la Răsărit”, care a vestit omenirii Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img