More  Mii de vieți și bunuri de milioane de lei, salvate de pompierii sătmăreni

  Pompierii sătmăreni au avut, în 2018, cu aproape 800 mai multe intervenții comparativ cu anul precedent. Astfel, cu o medie de 24 de intervenții pe zi, pompierii sătmăreni au gestionat 8.788 situații de urgență în anul 2018. Numărul intervențiilor pe tipuri de riscuri, timpii de răspuns și intervenție, numărul de controale și activități preventive, gradul de dotare, cele mai noi achiziții, cele mai importante misiuni executate … toate acestea au fost detaliate ieri, de către col. Nicolae Dima, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare, cu ocazia prezentării Raportului de evaluare al activității desfășurate de inspectoratul nostru în anul 2018. Activitatea a avut loc la Teatrul de Nord Satu Mare, în prezența colonelului Radu Cristian – șef Centru Operațional Național, a reprezentanților administrațiilor județene și locale, dar și a celor care au dus la atingerea obiectivelor specifice – ofițerii și subofițerii ISU Satu Mare.

  Aproape 8.800  de intervenții
  Potrivit bilanțului prezentat, în cursul anului 2018, angajații ISU Satu mare au avut, în total, 8.788 intervenții, cu 777 mai multe față de cele din anul 2017 (8.011 intervenții).

  Cum era de așteptat, cele mai multe intervenții, 5.452 la număr, au fost intervențiile medicale de urgență ale SMURD, cu 578 mai puține comparativ cu anul precedent (6.030 intervenții).

  În același timp, însă, numărul intervențiilor la incendii a crescut de la 246 în anul 2017, la 264 în cursul anului trecut. Vertiginos au crescut și numărul acțiunilor de recunoaștere, de la 989 la 2.402.

  În schimb față de anul 2017, în cursul anului trecut au scăzut numărul acțiunilor de protecție a populației (de la 149 la 129), cele de salvare a populației din diferite pericole (de la 54 la 42) precum și a altor intervenții (de la 69 la 53).

  Demn de remarcat este și faptul că a scăzut substanțial și timpii de intervenție atât la SMURD, cât și la incendii.

  În ceea ce privește intervenția Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență se constată o creștere semnificativă a numărului acestora, comparativ cu anul 2017. Acest fapt se datorează creșterii gradului de dotare cu autospeciale și echipamente specifice diferitelor tipuri de intervenții la nivelul mai multor comune. O consecință directă a creșterii numărului de situații în care aceste servicii au intervenit singure este scăderea celor în care intervenșiile s-au facut în cooperare cu pompierii profesioniști.

  Controale și sancțiuni
  Activitatea Inspecţiei de Prevenire pentru anul 2018 a vizat permanent îndeplinirea atribuţiilor pe linie de avizare/autorizare, informare preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportamentul în situaţii de urgenţă. Se constată o creștere pe toate segmentele, acest lucru datorându-se și faptului că în cursul anului 2018 echipa s-a mărit cu 3 inspectori. Iar creșterea numărului de controale se justifică și prin activităţile desfășurate la 119 secții de votare, cu ocazia Referendumului național organizat pentru revizuirea Constituției României din 6-7 octombrie 2018.În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în perioada analizată au fost aplicate 3.560 de avertismente şi 158 amenzi contravenţionale, în cuantum de 411.610 lei (faţă de aproximativ 179.700 lei în anul 2017, o creștere de aproximativ 129%, datorată exceptării de la aplicarea amenzii pentru neobținerea autorizației de securitate la incendiu, pe parcursul anului 2017).

  Totodată, în anul 2018 s-au întreprins măsuri de actualizare și completare a evidențelor specifice în ceea ce privește situația autorizării dpdv al securutății la incendiu a unităților de învățământ, centralizându-se date și informații despre 486 clădirice deservesc 135 unități de învățământ.

  Obiective pentru 2019
  Pentru anul 2019, conducerea ISU Satu Mare și-a propus ca obiective consolidarea activității de comunicare și informare preventivă; creșterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă; consolidarea voluntariatului în cadrul instituției; creşterea capacităţii de răspuns integrat în situații de urgență medicală, incendii și protecție civilă sau dezvoltarea rețelei de puncte de lucru și creșterea mobilității.

  De asemenea, se mai are în vedere îmbunătăţirea dotării cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și echipamente de protecţie adaptate tuturor categoriilor de misiuni; dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătățirea condiţiilor de pregătire, muncă, cazare, depozitare şi garare dar și modernizarea sistemului de comunicații și tehnologia informației.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE