More  Vicepreşedintele Radu Roca avertizează

  Vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Radu Roca, anunță faptul că Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor până la data de 29 martie 2019.

  Scopul programului este de a conştientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), deşeurilor voluminoase, deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, cu privire la drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deşeurilor, precum şi cu privire la posibilităţile de colectare existente la nivel local.

  ”Este un Program care vizează Educația și Conștientizarea cetățenilor privind gestionarea, respectiv colectarea selectivă a deșeurilor! Bugetul programului este de 25.000.000 lei de care beneficiază și județul Satu Mare în funcție de numărul populației”, a declarat vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Radu Roca.

  Bugetul programului este de 25.000.000 lei, beneficiarii acestui program fiind atât Ministerul Mediului, cât și unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv Municipiul București, care vor putea realiza activitățile de conștientizare a publicului prevăzute în ghidul de finanțare.

  Bugetul alocat fiecărei unități administrative teritoriale – județ, inclusiv Municipiului București este repartizat în funcţie de populaţia fiecărui judeţ, aceste informații fiind publicate pe pagina de internet a AFM.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE