More  Iuliu Andrei Pop, unul dintre cei mai mari artişti fotografi ai Sătmarului

  Personalitate complexă atât a Sătmarului cât şi a Maramureşului, artist fotograf de excepţie, Iuliu Pop (cunoscut de contemporani prin apelativul Duda) s-a născut la 8 iulie 1915 în Negreşti Oaş. Este fiul lui Andrei şi Irina Pop (învăţătoare). Tatăl său, preot greco-catolic, în tinereţe a fost capelan la Şişeşti, slujind alături de parohul dr. Vasile Lucaciu. A rămas orfan de tânăr, tatăl său decedând în anul 1926, pe când era paroh la Satu Mic. Iuliu Pop este legat şi de Seini prin faptul că unul dintre străbunicii săi materni a fost preot în această localitate. Este vorba despre George Orosz, paroh greco-catolic.

  Iuliu şi-a petrecut copilăria în mirificul ţinut al Oaşului, care-i va marca personalitatea, într-un chip deosebit. “În sufletul lui, de o sensibilitate şi o frumuseţe inefabilă, va păstra imaginea mirifică a locurilor şi chipurilor dacilor liberi, pe care îi va imortaliza în colecţiile sale de fotografii executate cu măiestrie artistică inegalabilă”.
  Şcoala primară a urmat-o la Șişeşti în perioada 1920-1924, pentru ca, din 1924, să urmeze primele trei clase gimnaziale la Liceul „Dragoş Vodă” din Sighet până în anul 1927. Începând cu anul şcolar 1927/1928 studiază la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare . Examenul de bacalaureat a avut loc în luna iulie 1931, la Liceul „Mihai Eminescu”, Iuliu Pop numărându-se printre cei 11 (din 52) elevi care au obţinut calificativul „bine”.


  S-a îndreptat spre o carieră juridică, frecventând Facultatea de Drept la Cluj Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1937 cu diploma de licenţă nr. 1048/1937.38. La 29 septembrie 1937 s-a înscris în Barou, făcând stagiul la avocatul Teofil Şinca din Negreşti, obţinând decizia de admitere cu nr. 192 din 3 octombrie 1937. Stagiatura este suspendată timp de un an, de la data de 1 noiembrie 1937 până la 2 noiembrie 1938, din cauza satisfacerii stagiului militar. Este încorporat la Unitatea de Artilerie Regimentul 33 Oradea de unde va fi trimis apoi la Școala de Ofițeri în Rezervă din Craiova, devenind sublocotenent în rezervă.
  Iuliu Pop revine la cabinetul lui Teofin Şinca la Negreşti iar după ce se stabileşte la Seini va lucra ca stagiar şi la biroul avocatului Gheorghe Bărbuş, obţinând la data de 1 decembrie 1938 statutul de avocat definitiv.


  La alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 a fost delegat al Partidului Național Țărănesc (PNȚ), motiv pentru care va avea de suferit mai târziu, fiind exclus din Partidul Muncitoresc Român (1950), fiind reprimit în PCR abia în anul 1970. De altfel, a fost acuzat că ar fi constituit o organizație național-țărănistă de tineret în zona Oaşului.
  Se transferă mai târziu la Sfatul regional din Baia Mare ca jurist, iar apoi la Institutul de proiectări din Baia Mare. La această instituţie Iuliu Pop va cunoaşte consacrarea profesională nu ca jurist, cât mai degrabă ca artist fotograf, lăsând în urma sa o muncă impresionantă de o valoare documenară, istorică şi artistică deosebită. De numele său se leagă nu mai puţin de 21 de lucrări monografice ale localităţilor din Maramureş, însoţite de imagini document realizate cu mult profesionalism, lăsând posterităţii o istorie vie a Maramureşului şi a Oaşului în care a copilărit.
  Din tinerețe a fost preocupat de arta fotografică probabil şi sub influența bunului său prieten Ioniță G. Andron, unul dintre cei mai mari artişti fotografi ai României. Prietenia dintre aceşti doi artişti-fotografi ai plaiurilor noastre s-a materializat şi printr-o bogată corespondenţă.
  De-a lungul vieții a colaborat cu mai multe publicații de presă sau reviste culturale, albume, cataloage de artă sau turistice, cu fotografii artistice sau documentare.


  Operele sale de artă fotografică au fost expuse în toată lumea atrăgând admiratori la New York , Paris, Berlin, Budapesta, Buenos Aires, Roma, Atena, Amsterdam, Canada, Sri Lanka ş.a. A participat la o mulţime de simpozioane, expoziţii şi con- cursuri în ţară şi străinătate, obţinând numeroase premii. Pentru activitatea sa a fost ales membru în Asociaţia artiştilor fotografi din România şi al Federaţiei Inter- naţionale de Artă Fotografică.


  Muzeul Judeţean din Satu Mare deţine o frumoasă colecţie personală Iuliu Pop care conţine documente personale ale familiei Pop, obiecte de ceramică tradiţională din nord-vestul României, dar şi multe fotografii (peste 40.000) realizate de-a lungul vieţii de marele artist, care au imortalizat chipurile expresive şi portul popular oşenesc, codrenesc şi maramureşean, la diferite sărbători şi obiceiuri legate de viaţa socială şi raportul dintre generaţii în lumea satului.
  A încetat din viaţă la 26 aprilie 1996 la Negreşti, fiind înmormântat la Seini, locul de care s-a ataşat atât de mult. S-a spus despre el că „… a fost chemat să fotografieze mai de aproape stelele, chipurile îngerilor, văi şi râuri de argint, pomi a căror flori şi frunze nu se ofilesc”.

  Bibliografie: Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean, In memoriam – 100 de ani de la naşterea artistului şi fotografului Iuliu Pop (1915- 1996), în „Confluenţe”, Satu Mare, an IX, nr. 1 (16), februarie 2015, pp. 11-13. Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean, Kereskényi Sándor: Oameni din Seini, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2013, p. 15-18.

  Nicolae Ghisan

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE