More  Prima de încadrare pentru cei care se mută cu serviciul în altă localitate

  De primă de încadrare beneficiază șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 15 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința. Cuantumul primei de încadrare se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă, a rpecizat directorul AJOFM Satu Mare, Simona Derșidan.

  Pentru a beneficia de primă de încadrare care se acordă la cerere, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  – să se înregistreze la agenția județenă pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM), în raza căreia are domiciliul/reședința ;

  – să se angajeze, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care are domiciliul sau reședința;

  -are domiciliul sau reședința ori îți stabilești noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate;

  – să se angajeze cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni

  Prima de încadrare reprezintă un sprijin financiar neimpozabil, acordat pe o perioadă de 12 luni.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE