More


  O prioritate pentru administraţia locală a comunei Moftin este protejarea mediului înconjurător

  =

  O prioritate pentru administraţia locală a comunei Moftin o reprezintă protejarea mediului înconjurător și amenajarea de parcuri (spaţii verzi şi spaţii de joacă). În acest scop, Primăria a identificat spaţii aflate în proprietate publică în fiecare sat, astfel: în satul Moftinu Mic un hectar, iar în celelalte sate ale comunei câte 50 de ari în fiecare localitate.

  ”Zona verde aparţinătoare comunei are o importanţă deosebită în viaţa localităţii şi a localnicilor. Elementul determinant al înfăţişării unei localităţii îl constituie imaginea stradală, cu toate elementele ei. Este necesară o reamenajare peisagistică cât mai rapidă, atât din punct de vedere estetic, cât şi din considerente funcţionale. La amenajarea zonei verzi se ia în considerare respectarea valorilor arhitecturale ale zonei, integrarea într-un mediu rural cu arhitectură tradiţională, ţinând totodată cont şi de caracterul clădirilor din comună”, a declarat primarul comunei Moftin, Gheorghe David.

  Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Heleşteele de la Moftinu Mic” este situată în partea centrală a judeţului Satu Mare, în apropierea localităţii Moftinu Mic, lângă drumul judeţean Carei – Satu Mare. Aria protejată are o suprafaţă de 125 ha. şi este dispus pe teritoriul administrativ al comunei Moftinu Mic.Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Heleşteele de la Moftinu Mic” înfiinţată prin HG 2151/2004, este arie naturală protejată de interes internaţional, fiind încadrată, conform OUG 236/2000 la categoria arii de protecţie specială avifaunistică, corespunzătoare cu prevederile Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice.Scopul principal al Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică „Heleşteele de la Moftinu Mic” este de a conserva, de a menţine şi de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice. De asemenea se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică. Se permit activităţi de producere a peştelui, pescuitul sportiv şi ecoturismul desfăşurate de deţinătorii heleşteului, cu reglementarea acestora de către Custodele Ariei.

  ”Misiunea Primăriei comunei Moftin este de a identifica şi a soluţiona nevoile comunităţii prin furnizarea unor servicii de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţa şi eficacitate”, mai spune primarul Gheorghe David.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img