More


  Proiectul programelor ADI Județul Satu Mare pentru 2019, aprobat de Adunarea Generală a Asociaților

  =

  Proiectul programelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare pentru anul 2019, a fost aprobat în data de 20 mai de Adunarea Generală a Asociaților. În cadrul ședinței convocată de președintele Asociației, Pataki Csaba, a mai fost aprobat și bugetul de venituri şi cheltuieli al ADI Județul Satu Mare pentru anul în curs.

  Proiectul programelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare pentru anul 2019 a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților, în cadrul unei ședințe convocată de președintele Asociației, Pataki Csaba, în data de 20 mai 2019. Proiectul programelor pe anul 2019 prevede, printre altele, întocmirea documentațiilor necesare realizării și implementării de proiecte de interes comun, în domeniile prioritare la nivelul județului Satu Mare, cum ar fi:

  – accesarea unor fonduri nerambursabile prin depunerea spre finanțare a unor proiecte prin intermediul următoarelor programe: Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative – cursuri de formare profesională adresate funcționarilor din autoritățile publice membre; Granturile Norvegiene și Granturile SEE, Programul de Cooperare Tranfrontalieră România-Ungaria;

  – scrierea și implementarea în parteneriat cu autoritățile publice membre a unor proiecte de interes local la solicitarea acestora;

  – implementarea proiectelor câștigate în anul anterior: “Procure – Crearea unei economii eficiente prin achiziții” finanțat prin Programul URBACT III și „EPICAH-Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage”.

  De asemenea, în 2019 se are în vedere centralizarea propunerilor de proiecte din domeniile de interes comun și a posibilităților de finanțare a acestora, precum și sistematizarea lor conform unei concepții unitare de dezvoltare a județului și a susținerii inițiativei locale, dar și deschiderea unui branch office a filialei STC în teritoriu a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- Slovacia- România- Ucraina 2014-2020 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare.

  Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte de interes comune de investiții, creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile locale și județene: platformă online cu oferte de locuri de muncă pentru locuitorii și angajatorii din Județul Satu Mare, sunt alte puncte prevăzute în proiectul programelor Asociației pe anul 2019.

  În cadrul ședinței din data de 20 mai 2019, a mai fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al ADI Județul Satu Mare pentru anul 2019, dar și raportul pe anul 2018 al Consiliului Director, raportul Comisiei de Cenzori la 31.12.2018, situațiile financiare ale ADI Județul Satu Mare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 și a mai fost aprobată descărcarea de gestiune a Consiliului Director şi a celui care exercită managementul Asociaţiei.

  Tot în cadrul acestei întâlniri s-a aprobat modificarea Statului de funcţii al aparatului tehnic (de specialitate) al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare, iar la punctul diverse au fost discutate diverse probleme ridicate de membrii Adunării Generale a Asociaţilor.

  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost constituită în anul 2015 și are 59 de membri fondatori: Județul Satu Mare, 1 municipiu (Carei), 4 orașe (Ardud, Livada, Negreşti-Oaş, Tăşnad) și 53 de comune.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img