More


  Primăria Satu Mare face un pas pentru a-și recupera datoriile

  =

  Primăria municipiului Satu Mare face o primă concesie având ca scop recuperarea datoriilor din partea sătmărenilor datornici. În acest sens, în ședința de astăzi a Consiliului Local Satu Mare va fi supus, spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Satu Mare.

  Penalizări șterse 100%
  Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Satu Mare şi care figurează în evidențele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Satu Mare cu obligaţii fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Satu Mare.
  La cererea temeinic justificată a contribuabilului în îndeplinirea condiţiilor art 6, organul fiscal local poate acorda scutirea în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile fiscale principale certe, lichide şi exigibile, vor fi achitate la data depunerii cererii inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

  Scutirea se aplică în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile bugetare principale certe, lichide şi exigibile, vor fi achitate până la data depunerii cererii și îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta procedură.

  Cine poate beneficia de aceste reduceri
  Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură contribuabilii persoane fizice care au obligaţii fiscale restante şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) Veniturile nete cumulate pe familie să nu depășească salariul minim brut pe economie, reglementat în momentul înregistrării cererii.
  b) Nu dețin în proprietate alte imobile (clădiri și terenuri), cu exceptia celor de la adresa de domiciliu sau pentru care solicită înlesnirea.
  c) Contribuabilul stinge integral, până la data depunerii cererii temeinic justificate, toate obligaţiile bugetare principale certe, lichide şi exigibile.
  d) Contribuabilul are depuse toate declaraţiile prevăzute de Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi toate obligaţiile principale de plată ca urmare a declarării, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege.
  Contribuabilul depune cererea temeinic justificată, la registratura UAT-Municipiul Satu Mare – Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare , această cerere fiind însoțită de următoarele documente:
  • Fotocopia/fotocopiile actelor de identitate a/ale proprietarilor;
  • Fotocopia documentului de plată (dacă plata nu s-a efectuat la ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale);* Fotocopiile vor fi conforme cu originalul. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii “conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.(4) Majorările de întârziere aferente titlurilor executorii, pentru creanțele definite la art.184 alin (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , emise potrivit legii şi comunicate organului fiscal local nu fac obiectul prezentei proceduri.
  Dacă consilierii locali vor aproba azi acest proiect de hotărâre, atunci el va intra în vigoare de la 1 august.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img