More


  Înscrieri în învățământ postliceal: asistent îngrijire persoane vârstnice

  - Advertisement -

  Liceul Teologic Ortodox “Nicolae Steinhardt” efectuează înscrieri la clasa “asistent îngrijire persoane vârstnice” , nivel de învățământ postliceal, în perioada 2-5 septembrie 2019, zilnic între orele 9 – 13 la secretariatul unității.

  Cursul este acreditat de Ministerul Educației Naționale, este gratuit și poate fi urmat de către absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, fără limită de vârstă.

  Interviul pentru admitere va avea loc vineri, 6 septembrie2019, ora 10.

  Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • Cerere de înscriere
  • Certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate “conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere
  • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz
  • Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a
  • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească

  Informații suplimentare se pot obține la secretariatul liceului, telefon 0261768418 sau prin e-mail: ltor_satumare@yahoo.com  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img