More


  S-a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Tarna Mare – Hyzha”

  =

  Joi, 29 august 2019, la sediul Consiliului Județean Satu Mare are loc semnarea contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, Obiectivul Tematic 7 – Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea de rețele și sisteme de comunicare și transport sustenabile și cu impact redus asupra climei, Prioritatea 1  – Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și bunurilor,  pentru proiectul „Development and modernization of the access infrastructure to the Romanian-Ukrainian border crossing point from Tarna Mare – Hyzha”. De asemenea, are loc semnarea acordului financiar între Secretariatul Tehnic Comun al programului Ungaria-Slovacia-România-Ucriana și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare. ADI Județul Satu Mare va găzdui filiala Secretariatului Tehnic Comun în teritoriu.

  Acest proiect va fi implementat în cadrul unui parteneriat format din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tarna Mare în calitate de lider de proiect, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Satu Mare și Comuna Hija  (Ucraina) în calitate de parteneri de proiect.

  Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității în cele două regiuni partenere în vederea optimizării mobilității persoanelor și bunurilor și conștientizarea populației cu privire la importanța dezvoltării unei societăți integrate și coezive din punct de vedere social.

  La atingerea acestui  obiectiv general vor contribui realizarea următoarelor obiective specifice:

  Modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei româno-ucrainiene de la Tarna Mare-Hija prin reabilitarea a 1,696 km de drum în comuna Tarna Mare și 1,163 km de drum în comuna Hija.

  Sporirea cooperării între instituțiile partenere prin susținerea a 6 seminarii de interes comunitar menite să producă schimbări benefice pentru comunitățile din care fac parte și pregătind cei 30 de participanți pentru calitatea de promotori activi ai patrimoniului transfrontalier.

  Conștientizarea populației cu privire la importanța investiției în cele două regiuni prin organizarea a 3 conferințe de informare.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.071.738,44 euro, din care valoarea finanțării ENI este de 964.564,59 euro.

  Valoarea totală a proiectului aferentă părții române este de 920.589,74 euro. Valoarea finanțării ENI acordate părții române este de 828.530,76 euro, din care Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tarna Mare este beneficiară a 806.960,28 euro, iar Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare este beneficiară a 21.570,48 euro.

  Valoarea finanțării acordate din bugetul național este de 46.029,48 euro, din care Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tarna Mare este beneficiară a 44.831,12 euro, iar Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare este beneficiară a 1.198,36 euro.

  Contribuția  beneficiarilor români este de 46.029,50 euro, din care 44.831,14 euro reprezintă contribuția  Unității Administrativ Teritoriale Comuna Tarna Mare și 1.198,36 euro reprezintă contribuția  Unității Administrativ Teritoriale Județul Satu Mare.

  Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

   

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img