More


  Bârsău, o localitate cu o istorie de peste trei secole

  - Advertisement -

  Comuna Bârsău este formată din satele Bârsău de Jos şi Bârsău de Sus (reşedinţa) iar din punct de vedere geografic se află aşezată în partea de sud – est a judeţului Satu Mare, învecinându-se cu judeţul Maramureş, prin localităţile Fărcaşa şi Asuaju de Sus.

  Prima casă din Bârsău de Sus după strămutarea vetrei satului din “Făgeţel” se susţine că a fost construită pe “Hăbădic” lângă “Pădurea Oamenilor”, urmând ca treptat numărul caselor aici să crească şi să se extindă şi de partea cealaltă a “Văii Bârsăului”, adică pe porţiunea numită “Deal”, populând şi latura sudică a acestui deal spre Bârsău de Jos. Pe “Deal” s-a ridicat pentru noua vatră a satului şi prima biserică din lemn, aşezată pe locul unde se află actuala biserică ortodoxă.

  Tot aici pe “Deal”, unde se formase şi un “Mijloc al Satului” a fost deschisă în secolul al XIX-lea şi prima şcoală din Bârsău de Sus, iar documentele pomenesc şi primul dascăl în persoana lui Grigore Moiş.

  Schimbarea “Mijlocului Satului” pe artera văii principale între “Hăbădic” şi “Deal” a marcat şi sporirea numărului de gospodării şi de populaţie, precum şi trasarea drumului principal ce lega cele două sate şi ce străjuieşte de-o parte şi de alta Valea Bârsăului.

  Aici a fost ridicată Şcoala confesională, edificată din lemn pe la anul 1825 şi are ca învăţător calificat cu salar de 800 coroane şi 7 jughere de pământ, fără să primească alt ajutor de la stat. În şcoala de repetiţiune au fost înscrişi 32 de elevi, iar pe la anul 1870, această şcoală a fost transformată în şcoală comunală, dar prin intervenţia preotului Daniil Vulturu şi a domnului Andrei Cosma şi-a recâştigat iarăşi dreptul de a fi şcoală confesională.


  În anul 1825, credincioşii din Bârsău de Sus şi-au ridicat o biserică zidită din piatră şi cărămidă.

  Actuala biserică a fost ridicată în anul 1825, prin contribuţia localnicilor, ajungând astăzi neîncăpătoare în zilele de sărbători. În anul 1893 turnul a ars în urma unei descărcări electrice, dar a fost refăcut chiar în acel an şi prevăzut apoi cu paratrăsnet. În timpul primului război mondial, biserica a suferit multe avarii, zidurile ei fiind ciuruite de gloanţe.

  A fost reparată în anul 1918, dar nu a fost restaurată în întregime, decât în anul 1931, când şi acoperişul a fost refăcut din tablă, lucrările au ridicat cheltuielile la suma de 275.000 lei, cheltuieli suportate de localnici. Sfinţirea ei s-a făcut în acelaşi an (1931) de către Preasfiinţitul Episcop Dr. Alexandru Rusu, Episcopul Maramureşului. Biserica are un plan simplu de basilică, cu naosul dreptunghiular şi cu o absidă semicirculară pentru altar, iar la apus un turn pătrat având intrarea pe sub el. Iconostasul este lucrat în stil realist, iar pardoseala este confecţionată din plăci de piatră.

  Electrificarea s-a făcut în anul 1970, iar în anul 1972 a fost executată pictura de către pictorul prof. Coriolan Munteanu din Cluj-Napoca, în colaborare cu pictorul Zazăr Anton din aceeaşi localitate, costul lucrărilor fiind de 53.000 lei, sumă strânsă prin contribuţia absolută a sătenilor.

  Şcoala confesională a fost amplasată în “Mijlocul Satului” pe pământul cumpărat de biserică de la cetăţeanul Gheorghe Vaşvari pentru suma de 2.000 de coroane. Clădirea a fost executată de antreprenorul Tanko Karoly din Şimleul Silvaniei pentru suma de 4.000 de coroane. Se cunosc şi numele unor cadre didactice care au funcţionat la şcoala confesională, devenită ulterior şcoală de stat: Vasile Bujor, Gheorghe Lenghel – care a funcţionat aici 10 ani, Andrei Hosu – a funcţionat până la 4 noiembrie 1906.

  În anul şcolar 1910/1911, şcoala a avut un singur dascăl, abia în anul şcolar 1911/1912, când au fost înscrişi un număr de 126 elevi în clasa I, 9 elevi în clasa a II-a şi 10 elevi în clasa a III-a – în total 145 elevi; apar două posturi noi ocupate cu personal didactic cu diplomă (învăţători), din localitate: Gavril Varna şi Ştefan Oşian. Tot în rândul personalului didactic, mai târziu, sunt vrednici de pomenit: Ana Varna (născută Popan) şi Ioan Oşan – dascăl şi director de şcoală, care se înscrie ulterior la facultate şi ajunge profesor la un liceu din Cluj Napoca.

  Ulterior pentru şcoala confesională s-au mai construit o sală de clasă şi o locuinţă pentru director. În acest scop domnul Andrei Cosma a donat 200 de coroane. Şcoala a fost înzestrată cu o bibliotecă din subvenţiile societăţii “Silvania” director A. Cosma. Pe plăcile de marmură ale troiţei de piatră aşezată în faţa şcolii apar: Ştefan Osian (învăţător), Ioan Vaşvari (preot), Zaharia Varna (cantor), Simion Crişan (prim curator), Teodor Crăciun, Gavrilă Oşan a lui Todor, George Filimon Crişan, Griga Crişan al lui George, Todor Ardelean (curatori şi senatori).

  Actuala şcoală veche cu parter, a fost construită în perioada 1957/1958 şi are patru săli de clasă şi o cancelarie pentru cadre. Această construcţie s-a ridicat prin contribuţia sătenilor în bani şi zile muncă, fiind necesară, întrucât şcoala veche nu mai făcea faţă numărului mare de copii care frecventau cele 7 clase obligatorii. De menţionat că până în anul şcolar 1961/1962, elevii claselor V-VII din Bârsău de Jos , frecventau cursurile la Şcoala din Bârsău de Sus, unde o perioadă de timp funcţiona şi un internat pentru elevii de la Bârsău de Jos.

  Nicolae Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img