More


  Emoție și… amuzament (carte de veghe)

  - Advertisement -

  Acesta este titlul volumului semnat de doamna Maria Genica Letai, cu o reușită lansare găzduită de Biblioteca Județeană. Regret, sincer, că n-am ajuns, dar mulțumesc pentru cartea trimisă și lui Dumnezeu pentru că pot să scriu despre acest volum reușit. Este un volum de versuri pe care-l socot, ca tematică, un îmbietor mozaic, care începe exact cum ar trebui să înceapă orice manifestare, fie ea culturală, artistică și chiar cu tentă politică, cu o rugăciune! De ce? Nu-i cazul să explicăm această necesitate, pe care autoarea a înțeles-o bine, începând volumul cu cinci poezii, adevărate rugăciuni, care au un conținut ce pătrunde direct la sufletul cititorului sau ascultătorului. De fapt, pe coperta a patra, poza autoarei ne alătură și pe noi, cititorii, să rostim frumoasă “Rugăciune”, din care citează: “Fii lângă noi, Doamne, în orice-mprejurare / Dă-ne lumină minții ca să-Ți dăm ascultare/ Să pășim cu credință și-n bine și-n nevoi,/ Iar harurile Tale să se reverse-n noi.”

  Acest prim capitol cuprinde pagini reușite de versuri religioase, urmate de 11 pasteluri gândite, parcă intenționat, cu dedicație anotimpului ce-l petrecem acum, până la fine de an. Sunt versuri frumoase în fiecare poem, sunt reușite pasteluri în care ne regăsim cu toții. Autoarea este așadar un vizual, atât în tehnica versificației, fiind o tradiționalistă, cât și în raporturile cu lumea, cu realitatea exterioară. Iată cum sună o strofă din “Toamna solară”: “E cald afară și-i plăcut,/ Ai crede că e zi de vară,/ Iar cei ce-au treburi de făcut/ Și-adună roadele-n cămară”.

  Cu toată discreția ei, autoarea se definește o personalitate puternică, ambițioasă, cu modestie trainică, mai rezistentă decât orice imperativ al eului său! Un capitol interesant mi s-a părut “Omagii”, cu nouă poeme, în majoritate (cinci) dedicate mamei. Întotdeauna i-am onorat pe cei care își respectă mama și în timpul vieții, și după despărțire. Este o poezie a universului domestic, a familiarului devenit, prin obsedanta frecvență și prin enormitatea detaliului, atât de copleșitor. Aș putea spune că autoarea ne face să trăim adevărul că singurătatea pare să fie linia de orizont a existenței poetului. Întâlnim aici versuri care ne dau de gândit: “ Cine n-are dor pe lume,/ Dor de mamă, de-al său nume?”/ sau cele ce amintesc de “Neuitarea” – de ziua morților, o tradiție care nu poate să dispară de la români: “Venim iar cu patimi, pline de dor,/ Cu flori și lumini la mormintele lor/ Le așezăm cu emoții greu stăpânite/ Cu lacrimi neșterse și gânduri umbrite”.

  Oricum, poezia Mariei Genica Letai surprinde o stare deosebită, cea a naturalității, a stărilor sufletești pe care nu le poți ascunde. De fapt, autoarea nici nu intenționează s-o facă, pentru că este atât de sinceră, încât își “pune sufletul pe palme”. Un număr de nouă poezii sunt dedicate copiilor, scoțându-se automat în evidență educatorul din trăirile sensibile ale autoarei. Spațiul liric alocat copiilor este de o modestie cu care rar te întâlnești, o originalitate firească. Autoarea realizează portrete în versuri multor poeți și scriitori pe care îi întâlnește în ședințele de cenaclu literar sau le citește creațiile. Aceştia pot fi mândri de înfățișarea dată. Amintesc pe: Ioan Anițaș, Tipu Sălăjanu, Radu Sergiu Ruba, Maria Rus, Maria Lucia Botezan, Koka Carol. Mulți apar și în finalul cărții, în catrenele satirice, pline de zâmbete și umor, epigrame reușite ce vizează defectele unor oameni, obiceiuri de tot felul, trăsături distincte ale omului, iar unele dedicate direct, așa cum spuneam, unor poeți și scriitori, cum ar fi: Ioan Anițaș, Ioan Tipu Sălăjanu, Gheorghe Cormoș, Dana Criste, Geta Govor, Nicolae Sabău, Cornelia Popa Băban, Robert Laszlo, Mihai Sas, Cornel Burcea. Remarc reușitele aprecieri critice semnate de prof. Rodica Olaru, asupra volumul de poezii “Zbor în amurg”, mulțumindu-i pentru “temele abordate și așteptăm noi evenimente care ne îndeamnă la visare!”. Și iată că a apărut acest volum la editura “Eco Print”, volum îngrijit ce te îmbie la lectură. Finalul este semnat de prof. Maria Rus, cu o scrisoare adresată autoarei și cu câteva îndemnuri pentru auditorii strânşi la lansarea volumului “Zbor în amurg”.

  Aș încheia cu aprecieri pozitive, chiar laudative, apariția acestui volum în care Maria Genica Letai se dovedește o născocitoare de peisaje simbolice, pe care le așază minuțios elaborate, pe care ni le oferă pentru contemplare. Prin acest volum autoarea este în drumul ei dinspre cuvânt și realitate la un raționalism și etică în spiritul poeziei, pe care o iubește atât de mult! Întâlnim în acest volum o detașare calmă, chiar o relaxare de care toți avem nevoie și-i mulțumim. Poate spune autoarea că şi-a dobândit o identitate poetică meritată și-i doresc să stea de veghe la neliniștile și la neîmplinirile perioadei ce o trăim!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img