More


  FOTO. Florisal RĂMÂNE, deocamdată, la Satu Mare. Consiliul Local a APROBAT

  - Advertisement -

  Pentru a preveni întreruperea serviciului de salubrizare pe raza municipiului Satu Mare, Consiliul Local a aprobat marți, în şedinţă extraordinară, cadrul legal și modalitatea de a asigura continuitatea serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare până la finalizarea licitației privind atribuirea noului contract de concesiune.

  “Se aprobă atribuirea contractului de servicii pentru prestarea serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin negociere fără publicarea unui anunţ. Se aprobă caietul de sarcini pentru atribuirea serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare prin negociere directă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă proiectul contractului de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare, conform anexei nr. 2 la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă încheierea unui contract de servicii publice de salubrizare, cu operatorul care îndeplineşte condiţiile legale pentru a desfăşura activitatea pe raza municipiul Satu Mare”, erau principalele patru articole aprobate de consilierii locali sătmăreni.

  Ce înseamnă asta, concret

  Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie luarea măsurilor pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare.

  În data de 31.12.2019, contractul de salubrizare încetează, iar pentru evitarea creării de focare de infecţie, asigurarea unui climat civilizat, a unui mediu de viaţă sănătos, precum şi pentru respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului şi sănătate publică este necesară încheierea unui contract de servicii pentru asigurarea în regim de permanenţă şi continuitate a serviciului de salubrizare a oraşului, motiv pentru care consider oportună aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea unui contract de prestare a serviciilor de salubrizare în municipiul Satu Mare, cu operatorul care îndeplineşte condiţiile legale pentru a desfăşura activitatea pe raza municipiul Satu Mare.

  Legea prevede că administraţia publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi stradale.

  Situaţia în prezent

  În data de 26.06.2019 a fost publicat în SICAP anunțul de consultare a pieței cu nr. [MC 1006657] pentru SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI SATU MARE, în vederea estimării valorii a contractului de concesiune. După consultarea pieței prin H.C.L nr. 170 din 25.07.2019 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în municipiului Satu Mare, prin contract de concesiune.

  În data de 09.08.2019 a fost iniţiată procedura de concesiune prin anunţul de concesionare cu nr.PC1001340/09.08.2019, cu data limită de depunere a ofertelor 15.10.2019.

  În data de 15.10.2019 s-au deschis ofertele depuse în vedere atribuirii contractului de concesiune, iar în prezent se realizează verificarea şi analizarea documentelor de licitaţie.
  Toate aceste aspecte mai sus invocate determină imposibilitatea încheierii unui contract de concesiune care să producă efecte de la data la care expiră contractul existent.

  Pericol determinat de lipsa unui contract de salubrizare

  În vederea identificării şi aplicării unor măsuri strict necesare pentru gestionarea situaţiei create şi prezentate mai sus, Primarul municipiului Satu Mare, în calitatea sa de Preşedinte, a convocat în şedinţă extraordinară Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în data de 31.10.2019 orele 1530.

  Prin Hotărârea nr. 1 din 31.10.2019, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Satu Mare, luând în considerare impactul determinat de lipsa unui contract de prestări servicii de salubrizare şi implicit a unui operator de salubrizare care să presteze activităţi de salubrizare în municipiul Satu Mare, a dispus iniţierea procedurii de achiziţie publică conform Legii 98/2016, în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de salubrizare.

  E de subliniat faptul că neasigurarea serviciului de salubrizare reprezintă încălcarea principiilor prevăzute de legislaţia în materie, şi anume principiile asigurării igienei şi protecţiei sănătăţii populaţiei, responsabilităţii faţă de cetăţeni şi ale protecţiei mediului înconjurător.

  Valabilitatea contractului

  Contractul de servicii de salubrizare va intra în vigoare la data de 01.01.2020 şi este valabil până la data la care va începe să producă efecte contractul de concesiune (cel târziu până la expirarea perioadei de mobilizare, însemnând 180 de zile de la data semnării contractului de concesiune), atribuit prin licitaţia deschisă conform Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img