More


  Documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap pot fi depuse on-line

  =

  Persoanele cu dizabilități pot depune și online documentele pentru evaluare, necesare pentru încadrarea în grad de handicap. Acestea se vor depune la adresele sec_adulti_sm@dgaspcsm.ro (pentru adulți) și sec_copii_sm@dgaspcsm.ro (pentru copii).

  Pentru adulți
  În vederea solicitării încadrării în grad de handicap pentru adulți se va depune cererea tipizată, insoțită de toate documentele menționate în cerere și se vor transmite în format electronic pe adresa de e-mail: sec_adulti_sm@dgaspcsm.ro. Este vorba despre Cerere TIP de evaluare complexă și Acord prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Documentele depuse vor fi analizate în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acestora, urmând a se comunica data la care vă veți prezenta la evaluare.

  Prezenta persoanei programate pentru evaluare este obligatorie (str. Crisan nr.3) exceptând situația în care persoana este netransportabilă (fapt menționat în ancheta socială și scrisoarea medicală tip de la medicul de familie). La prezentare pentru evaluare, următorele acte se vor prezenta in original: referatele medicale (de la medici specialiști), examen psihologic, ancheta socială, adeverința de școlarizare, dovada asupra venitului impozabil ( adeverință de venit ), adeverință de la locul de muncă, scrisoare medicală tip de la medicul de familie, cererea tipizată și acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Pentru minori
  În vederea solicitării încadrării în grad de handicap pentru copii se vor depune cererile tipizate, insoțite de toate documentele necesare (de mai jos), în format electronic pe adresa de e-mail: sec_copii_sm@dgaspcsm.ro.

  Documente pentru copiii: Cerere, Fișa medicală sintetică, Fișa psihologică, Fișa psihopedagogică, Ancheta socială și factori de mediu, Declarație părinte și Acord prelucrarea datelor cu caracter personal.

  În urma completării documentației se transmite solicitantului data în care este programat pentru evaluarea efectivă, iar la acea dată se va prezenta copilul (exceptând situația în care copilul este netransportabil, fapt menționat în ancheta socială și fișa medicală sintetică de la medicul de familie) și reprezentantul legal cu documentele solicitate în original la sediul DGASPC Satu Mare, str.Crișan, nr.3.

  Florin Dura



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img