More


  Sanislău, veche aşezare românească ce a dăinuit de-a lungul timpului. De aici s-au ridicat o pleiadă de personalităţi politico culturale

  - Advertisement -

  Întreaga istorie a comunei Sanislău relevă oameni şi fapte ale căror destine se împletesc pînă la confundare cu însăşi existenţa acestei comunităţi sătmărene. De-a lungul timpului aceştia au creat valori care s-au reflectat în nivelul şi modul de viaţă al comunităţii.

  Prima atestare documentară a comunei Sanislău datează din anul 1347 sub denumirea de Zanyslaw, după moşia cu acelaşi nume sau chiar după voievodul românilor Stanislav, menţionat în secolul al XIV-lea în comitatul Satu Mare. In anul 1476 apare pentru prima dată denumirea de Sanislo, iar în anul 1772 Szaniszlo. Totuşi, se poate concluziona că localitatea Sanislău este o veche aşezare românească ce a dăinuit de-a lungul timpului şi a cărei denumire este de origine românească sau româno-slavă.

  Teritoriul comunei Sanislău este deosebit de bogat în vestigii preistorice, atestând o intensă locuire a zonei. Acestea au fost descoperite în anul 1987, în partea stângă a drumului Sanislău-Horea, când cu ocazia săpării şanţului lateral au fost identificate fragmente ceramice din epoca neolitică.

  Trebuie menţionat că din comuna Sanislău s-au ridicat de-a lungul timpului numeroşi dascăli, medici, preoţi, ingineri, economişti, aceştia evidenţiindu-se prin faptele şi realizările lor ca veritabile personalităţi ale comunei.

  Dintre aceştia, demn de amintit este compozitorul şi dirijorul Liviu Borlan, căruia cultura românească şi comuna Sanislău îi conferă un loc aparte.

  De asemenea merită un loc aparte în memoria comunităţii preotul şi omul politic Chirvai Ignaţiu, preotul şi publicistul Hossu Dumitru, profesorul Augustin Maghiar, profesorul preot Gavril Lazăr de Purcăreţi, protopop de Sanislău Alexa Pop, economist Dumitru Coltău, prof. univ. dr. Mateş Nicolae, prof. dr. Miculaş Gheorghe, prof. univ. Peleş Ioan, precum şi poetul şi publicistul Costa Carei, în memoria căruia stă mărturie placa comemorativă de pe Căminul Cultural din Sanislău.

  Monumentele istorice ridicate în memoria ostaşilor români căzuţi în timpul celor două războaie mondiale, precum şi bustul lui Horea, conducătorul răscoalei din 1784, al cărui nume îl poartă localitatea Horea, precum şi mormântul soldatului necunoscut, sunt doar câteva obiective de o autentică valoare istorică şi artistică ale comunei.

  Noul monument ridicat în memoria celor deportaţi în U.R.S.S. sub pretextul condamnării colective, precum şi parcul amenajat împrejurul său este un punct de reculegere şi recunoştinţă.

  În 2013 în curtea şcolii din Sanislău a fost ridicat şi sfinţit bustul Prof. Dr. Gheorghe Bulgăr, filolog, lingvist, eminescolog şi critic literar, originar din Sanislău, de altfel Şcoala Gimnazială Gheorghe Bulgăr din Sanislău purtându-i numele.

  „Memorialul Rodica Mureşan”, organizat în fiecare an, este dovada vie a respectului comunei pentru „doamna atletismului”, iar Baza sportivă „Rodica Mureşan” atestă acest fapt.Până în anul 2004, comuna Sanislău era una dintre cele mai mari comune din judeţul Satu Mare, având o populaţie de peste 5.600 de locuitori, cu o suprafaţă de peste 12.000 ha. şi 5 (cinci) sate aparţinătoare, respectiv: Sanislău, Horea, Marna Nouă, Ciumeşti, Berea şi Viişoara. In urma înfiinţării în anul 2004 a comunei Ciumeşti, cu satele aparţinătoare: Ciumeşti, Berea şi Viişoara, comuna Sanislău a devenit o comună cu 3 (trei) sate aparţinătoare şi un total de 3.515 locuitori, defalcată după cum urmează: 3.033 Sanislău, 175 Horea şi 307 Marna Nouă, din care 45,59% români, 44,47% maghiari, 7,49% rromi şi 1,81% germani.

  Nicoale Ghişan



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img